1
Проводиреві хора: На Шошанїм;
сьвідченнє Асафове, псальма.
Пастирю Ізраїля, послухай!
Ти, що ведеш Йосифа, як стадо, що сидиш між херувимами, явись у сяєві!
2
Перед Ефремом і Бенямином, і Манассією збуди силу твою і прийди на спасеннє наше!
3
Боже, верни нас назад, засияй лицем твоїм і ми спасемся.
4
Господи, Боже сил небесних, доки буде палати гнїв твій проти благання народу твого!
5
Ти годував їх гірким хлїбом і мірницею поїв їх сльозами.
6
Ти віддав нас сусїдам нашим на ворогуваннє їх, і вороги наші ругаються між собою над нами.
7
Боже сил небесних, засияй лицем твоїм, і ми спасемся!
8
Ти принїс виноградину з Египту, прогнав народи і посадив її.
9
Ти зробив місце кругом неї, і запустила вона коріннє, і заняла країну.
10
Гори покрились тінню її, а віттє її було, як у кедрів Божих.
11
Простерла китицї свої аж понад море, а парости свої аж до ріки.
12
Чому розвалив єси мури її, так що всї обривають її, чия веде сюди дорога.
13
Підриває її лїсовий вепер, і спасає луговий зьвір.
14
Боже сил небесних, обернися ж!
Глянь з неба і подивися, і завитай у виноградник,
15
І сохрани пароста, котрого посадила правиця твоя й виростила, котрого ти укріпив для себе.
16
Спалено його вогнем, зрубано його;
погибли вони від докору лиця твого.
17
Рука твоя нехай буде над чоловіком правицї твоєї, над сином людським, котрого ти укріпив для себе.
18
І не відступимо від тебе;
оживи нас, і будемо взивати імя твоє.
19
Господи, Боже сил небесних, верни нас назад!
Засияй лицем твоїм, і спасемся!