1
Після сього поглянув я, і ось, двері відчинені на небі, і перший голос, що я чув, якби (від) труби говорячої зо мною, сказав: зійди сюди, і покажу тобі, що має бути після сього.
2
І зараз був я в дусї;
і ось, престол стояв в небі, а на престолї Сидячий;
3
а Сидячий був подібний видом до каменя ясписового і сардинового;
і веселка кругом престола, подібна видом як смарагд.
4
А кругом престола двайцять і чотири престолів;
а на престолах бачив я двайцять і чотири старцїв сидячих, з'одягнених у білі одежі;
а на головах своїх мали золоті вінцї.
5
А з того престола виходять блискавки, громи і голоси;
і сїм сьвічників огняних горять перед престолом, а се сїм духів Божих:
6
А перед престолом море шклянне, подібне до христалї.
А в серединї престола, і кругом престола четверо животних, повні очей зпереду і ззаду.
7
А перше животне подобне до лева, а друге животне подобне до теляти, а третє животне мало лице, як чоловік, а четверте животне подобне до летячого орла.
8
А четверо животних мали, кожне з осібна, по шість крил в округ, а в серединї повно очей;
і не мають вони впокою день і ніч, говорячи: Сьвят, сьвят, сьвят Господь Бог вседержитель, що був, і єсть, і прийде.
9
І, коли давали ті животні славу і честь, і подяку Сидячому на престолї, Живучому по вічні віки,
10
упали двайцять і чотири старцї перед Сидячим на престолї, і покланялись Живучому по вічні віки, і кидали вінцї свої перед престолом, говорячи:
11
Достоєн єси, Господи, приняти славу і честь і силу;
Ти бо створив єси усе, і волею Твоєю (усе) єсть, і створено.