1
και εστησεν δαυιδ ο βασιλευς και οι αρχοντες της δυναμεως εις τα εργα τους υιους ασαφ και αιμαν και ιδιθων τους αποφθεγγομενους εν κινυραις και εν ναβλαις και εν κυμβαλοις και εγενετο ο αριθμος αυτων κατα κεφαλην αυτων εργαζομενων εν τοις εργοις αυτων
2
υιοι ασαφ ζακχουρ και ιωσηφ και ναθανιας και εραηλ υιοι ασαφ εχομενοι ασαφ του προφητου εχομενοι του βασιλεως
3
τω ιδιθων υιοι ιδιθων γοδολια και σουρι και ισαια και σεμει και ασαβια και ματταθιας εξ μετα τον πατερα αυτων ιδιθων εν κινυρα ανακρουομενοι εξομολογησιν και αινεσιν τω κυριω
4
τω αιμανι υιοι αιμαν βουκιας και μανθανιας και αζαραηλ και σουβαηλ και ιεριμωθ και ανανιας και ανανι και ηλιαθα και γοδολλαθι και ρωμεμθι-ωδ και ιεσβακασα και μαλληθι και ωθηρι και μεαζωθ
5
παντες ουτοι υιοι τω αιμαν τω ανακρουομενω τω βασιλει εν λογοις θεου υψωσαι κερας και εδωκεν ο θεος τω αιμαν υιους δεκα τεσσαρας και θυγατερας τρεις
6
παντες ουτοι μετα του πατρος αυτων υμνωδουντες εν οικω κυριου εν κυμβαλοις και εν ναβλαις και εν κινυραις εχομενα του βασιλεως και ασαφ και ιδιθων και αιμανι
7
και εγενετο ο αριθμος αυτων μετα τους αδελφους αυτων δεδιδαγμενοι αδειν κυριω πας συνιων διακοσιοι ογδοηκοντα και οκτω
8
και εβαλον και αυτοι κληρους εφημεριων κατα τον μικρον και κατα τον μεγαν τελειων και μανθανοντων
9
και εξηλθεν ο κληρος ο πρωτος υιων αυτου και αδελφων αυτου τω ασαφ τω ιωσηφ γοδολια ο δευτερος ηνια αδελφοι αυτου και υιοι αυτου δεκα δυο
10
ο τριτος ζακχουρ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
11
ο τεταρτος ιεσδρι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
12
ο πεμπτος ναθανιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
13
ο εκτος βουκιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
14
ο εβδομος ισεριηλ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
15
ο ογδοος ιωσια υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
16
ο ενατος μανθανιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
17
ο δεκατος σεμει υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
18
ο ενδεκατος αζαρια υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
19
ο δωδεκατος ασαβια υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
20
ο τρισκαιδεκατος σουβαηλ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
21
ο τεσσαρεσκαιδεκατος ματταθιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
22
ο πεντεκαιδεκατος ιεριμωθ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
23
ο εκκαιδεκατος ανανιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
24
ο επτακαιδεκατος ιεσβακασα υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
25
ο οκτωκαιδεκατος ανανι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
26
ο εννεακαιδεκατος μελληθι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
27
ο εικοστος ελιαθα υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
28
ο εικοστος πρωτος ηθιρ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
29
ο εικοστος δευτερος γοδολλαθι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
30
ο τριτος και εικοστος μεαζωθ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
31
ο τεταρτος και εικοστος ρωμεμθι-ωδ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο