1
μνησθητι κυριε ο τι εγενηθη ημιν επιβλεψον και ιδε τον ονειδισμον ημων
2
κληρονομια ημων μετεστραφη αλλοτριοις οι οικοι ημων ξενοις
3
ορφανοι εγενηθημεν ουχ υπαρχει πατηρ μητερες ημων ως αι χηραι
4
εξ ημερων ημων ξυλα ημων εν αλλαγματι ηλθεν
5
επι τον τραχηλον ημων εδιωχθημεν εκοπιασαμεν ουκ ανεπαυθημεν
6
αιγυπτος εδωκεν χειρα ασσουρ εις πλησμονην αυτων
7
οι πατερες ημων ημαρτον ουχ υπαρχουσιν ημεις τα ανομηματα αυτων υπεσχομεν
8
δουλοι εκυριευσαν ημων λυτρουμενος ουκ εστιν εκ της χειρος αυτων
9
εν ταις ψυχαις ημων εισοισομεν αρτον ημων απο προσωπου ρομφαιας της ερημου
10
το δερμα ημων ως κλιβανος επελειωθη συνεσπασθησαν απο προσωπου καταιγιδων λιμου
11
γυναικας εν σιων εταπεινωσαν παρθενους εν πολεσιν ιουδα
12
αρχοντες εν χερσιν αυτων εκρεμασθησαν πρεσβυτεροι ουκ εδοξασθησαν
13
εκλεκτοι κλαυθμον ανελαβον και νεανισκοι εν ξυλω ησθενησαν
14
και πρεσβυται απο πυλης κατεπαυσαν εκλεκτοι εκ ψαλμων αυτων κατεπαυσαν
15
κατελυσεν χαρα καρδιας ημων εστραφη εις πενθος ο χορος ημων
16
επεσεν ο στεφανος της κεφαλης ημων ουαι δη ημιν οτι ημαρτομεν
17
περι τουτου εγενηθη οδυνηρα η καρδια ημων περι τουτου εσκοτασαν οι οφθαλμοι ημων
18
επ' ορος σιων οτι ηφανισθη αλωπεκες διηλθον εν αυτη
19
συ δε κυριε εις τον αιωνα κατοικησεις ο θρονος σου εις γενεαν και γενεαν
20
ινα τι εις νεικος επιληση ημων καταλειψεις ημας εις μακροτητα ημερων
21
επιστρεψον ημας κυριε προς σε και επιστραφησομεθα και ανακαινισον ημερας ημων καθως εμπροσθεν
22
οτι απωθουμενος απωσω ημας ωργισθης εφ' ημας εως σφοδρα .