1
Адам, Сіт, Энос,
2
Каінан, Малелэіл, Ярэд,
3
Энох, Матусал, Ламэх,
4
Ной, Сім, Хам і Яфэт.
5
Сыны Яфэта, Гамэр, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мэшэх і Тырас.
6
Сыны Гамэра: Аскеназ, Рыфат і Тагарма.
7
Сыны Явана: Эліса, Тарсіс, Кітым і Даданім.
8
Сыны Хама: Хуш, Міцраім, Фут і Ханаан.
9
Сыны Хуша: Сэва, Хавіла, Саўта, Раама і Саўтэха. Сыны Раамы: Шэва і Дэдан.
10
Хуш спарадзіў таксама Німрода: гэты пачаў быць моцным на зямлі.
11
Міцраім спарадзіў: Лудыма, Анаміма, Лэгавіма, Наўтухіма,
12
Патрусіма, Каслухіма, ад якога пайшлі Філістымляне, і Кафтарыма.
13
Ханаан спарадзіў Сідона, першынца свайго, Хэта,
14
Евусэя, Амарэя, Гергесэя,
15
Эвэя, Аркея, Сінэя,
16
Арвадэя, Цэмарэя і Хаматэя.
17
Сыны Сіма: Элам, Асур:, Арфаксад, Луд і Арам. Сыны Арама: Уц, Хул, Гефэр і Мэшэх.
18
Арфаксад спарадзіў Каінана, а Каінан спарадзіў Салу, а Сала спарадзіў Эвэра.
19
У Эвэра нарадзіліся два сыны: імя аднаго Фалэк, бо ў дні ягоныя падзялілася зямля; імя брата ягонага Ёктан.
20
Ёктан спарадзіў Алмадада, Шалэфа, Хацармавэта, Ераха,
21
Гадарама, Узала, Дыклу,
22
Эвала, Авімаіла, Шэву,
23
Афіра, Хавілу і Ёвава. Усе гэтыя сыны Ёктана.
24
А сыны Сімавыя: Арфаксад, Каінан, Сала,
25
Эвэр, Фалэк, Рагаў,
26
Сэруг, Нахор, Тара,
27
Аўрам, ён жа Абрагам.
28
Сыны Абрагама: Ісак і Ізмаіл.
29
Вось радавод іхні: першынец Ізмаілаў Наваёт, за ім Кедар, Адбэел, Міўсам,
30
Мішма, Дума, Маса, Хадад, Тэма,
31
Ертур, Нафіш і Кедма. Гэта сыны Ізмаілавыя.
32
Сыны Хэтуры, наложніцы Абрагамавай: яна нарадзіла Зімрана, Ёкшана, Мэдана, Мадыяна, Ішбака і Шуаха. Сыны Ёкшана: Шэва і Дэдан.
33
Сыны Мадыяна: Эфа, Эфэр, Ханох, Авіда і Элдага. Усе гэтыя сыны Хэтуры.
34
І спарадзіў Абрагам Ісака. Сыны Ісака: Ісаў і Ізраіль.
35
Сыны Ісава: Эліфаз, Рагуіл, Еус, Еглом і Карэй.
36
Сыны Эліфаза: Тэман, Амар, Цэфо, Гатам, Кеназ, Амалік.
37
Сыны Рагуіла: Нахат, Зэрах, Шама і Міза.
38
Сыны Сэіра: Латан, Шавал, Цывэон, Ана, Дышон, Эцэр і Дышан.
39
Сыны Латана: Хоры і Гемам; а сястра ў Латана: Тымна.
40
Сыны Шавала: Алэан, Манахат, Эвал, Шэфо і Анам. Сыны Цывэона: Ая і Ана.
41
Дзеці Аны: Дышон. Сыны Дышона Хэмдан, Эшбан, Ітран і Хэран.
42
Сыны Эцэра: Білган, Зааван і Акан. Сыны Дышона: Уц і Аран.
43
Гэтыя - цары, якія валадарылі ў зямлі Эдома, раней чым зацараваў цар над сынамі Ізраілевымі: Бэла, сын Вэора, і імя горада ягонага - Дынгава;
44
і памёр Бэла, і зацараваў пасьля яго Ёван, сын Зэраха, з Васоры.
45
І памёр Ёван, і зацараваў пасьля яго Хушам, зь зямлі Тэманіцян.
46
І памёр Хушам, і зацараваў пасьля яго Гадад, сын Бэдадаў, які пабіў Мадыяніцян на полі Маава; імя горада ягонага Авів.
47
І памёр Гадад, і зацараваў пасьля яго Самла, з Масрэкі.
48
І памёр Самла, і зацараваў пасьля яго Саўл, з Рэхавота, што каля ракі.
49
І памёр Саўл, і зацараваў пасьля яго Баал-Ханан, сын Ахбора.
50
І памёр Баал-Ханан, і зацараваў пасьля яго Гадар; імя горада ягонага Паў; імя жонкі ягонай Мэгэтавэель, дачка Матрэда, дачка Мэзагава.
51
І памёр Гадар. І былі старэйшыны ў Эдома: старэйшына Тымна, старэйшына Алва, старэйшына Етэт,
52
старэйшына Алівэма, старэйшына Эла, старэйшына Пінон,
53
старэйшына Кеназ, старэйшына Тэман, старэйшына Міўцар,
54
старэйшына Магдыіл, старэйшына Ірам. Вось старэйшыны Ідумэйскія.