1
Вось сыны Ізраіля: Рувім, Сімяон, Левій, Юда, Ісахар, Завулон,
2
Дан, Язэп, Веньямін, Нэфталім, Гад і Асір.
3
Сыны Юды: Ір, Анан і Сілом, - трое нарадзіліся ў яго ад дачкі Шуевай, Хананэянкі. І быў Ір, першынец Юдаў, незаўгодны ў вачах Госпада, і Он забіў яго.
4
І Тамар, нявестка ягоная, нарадзіла яму Фарэса і Зару. Усіх сыноў у Юды было пяцёра.
5
Сыны Фарэса: Эсмром і Хамул.
6
Сыны Зары: Зімры, Этан, Эман, Халкол і Дара; усіх іх пяцёра.
7
Сыны Хармі: Ахар, які навёў бяду на Ізраіля, парушыўшы заклён.
8
Сын Этана: Азарыя.
9
Сыны Эсрома, якія нарадзіліся ў яго: Ерахмэіл, Арам і Хэлувай.
10
А Арам спарадзіў Амінадава; Амінадаў спарадзіў Наасона, князя сыноў Юдавых;
11
Наасон спарадзіў Салмона, Салмон спарадзіў Ваоза;
12
Ваоз спарадзіў Авіда, Авід спарадзіў Есэя;
13
Есэй спарадзіў першынца свайго Эліява, другога - Амінадава, трэцяга - Саму,
14
чацьвёртага - Натанаіла, пятага - Радая,
15
шостага - Ацэма, сёмага - Давіда.
16
Сёстры іхнія: Саруя і Авігея. Сыны Саруі: Авэса, Ёаў і Азаіл, трое.
17
Авігея нарадзіла Амэсу; а бацька Амэсы - Етэр, Ізмаільцянін.
18
Халеў, сын Эсрома, спарадзіў ад Азувы, жонкі, і ад Ерыоты, і вось сыны ягоныя: Ешэр, Шаваў і Ардон.
19
І памерла Азува; і ўзяў сабе Халеў Эфрату, і яна нарадзіла яму Хура.
20
Хур спарадзіў Урыя, Урый спарадзіў Вэсэлііла.
21
Пасьля Эсром увайшоў да дачкі Махіра, бацькі Галаадавага, і ўзяў яе, а было яму шэсьцьдзясят гадоў, і яна нарадзіла Яму Сэгува.
22
Сэгуў спарадзіў Яіра, і было ў яго дваццаць тры гарады ў зямлі Галаадскай.
23
Але Гесуране і Сірыйцы ўзялі ў іх селішчы Яіра. Кенат і залежныя ад яго гарады, - шэсьцьдзясят гарадоў. Усе гэтыя гарады сыноў Махіра, бацькі Галаадавага.
24
Пасьля сьмерці Эсрома ў Халеў-Эфраце, жонка Эсромава, Авія, нарадзіла яму Ашхура, бацьку Тэкоі.
25
Сыны Ерахмэіла, першынца Эсромавага, былі: першынец Рам, за ім Вуна, Арэн, Ацэм і Ахія.
26
Была ў Ерахмэіла і другая жонка, імя яе Атара; яна маці Анама.
27
Сыны Рама, першынца Ерахмэілавага, былі: Маац, Ямін і Экер.
28
Сыны Анама былі: Шамай і Яда. Сыны Шамая: Надаў і Авішур.
29
Імя жонкі Авішуравай Авіхаіль, і яна нарадзіла яму Ахбана і Маліда.
30
Сыны Надава: Сэлед і Афаім. І памёр Сэлед бязьдзетны.
31
Сын Афаіма: Ішый. Сын Ішыя: Шэшан. Сын Шэшана: Ахлай.
32
Сыны Яды, брата Шамаевага: Етэр, Ёнатан. Етэр памёр бязьдзетным.
33
Сыны Ёнатана: Пэлет і Заза. Гэта сыны Ерахмэіла.
34
У Шэшана ня было сыноў, а толькі дочкі. У Шэшана быў раб, Егіпцянін, імя яго Ярха;
35
І Шэшан аддаў дачку сваю Ярху за жонку, і яна нарадзіла яму Атая.
36
Атай спарадзіў Натана. Натан спарадзіў Завада;
37
Завад спарадзіў Эфлала, Эфлал спарадзіў Авіда;
38
Авід спарадзіў Еуя, Еуй спарадзіў Азарыю;
39
Азарыя спарадзіў Хэлеца, Хэлец спарадзіў Элеасу;
40
Элеаса спарадзіў Сісмая, Сісмай спарадзіў Салума;
41
Салум спарадзіў Екамію, Екамія спарадзіў Элішаму.
42
Сыны Халева, брата Ерахмэілавага: Мэша, першынец ягоны, - ён бацька Зіфа; і сыны Марэшы, бацькі Хэўрона.
43
Сыны Хэўрона: Карэй і Тапаух, і Рэкем і Шэма.
44
Шэма спарадзіў Рахама, бацьку Ёркеамавага, а Рэкем спарадзіў Шамая.
45
Сын Шамая Маон, а Маон - бацька Бэт-Цура.
46
І Эфа, наложніца Халелава, нарадзіла Харана, Моцу і Газэза. І Харан спарадзіў Газэза.
47
Сыны Егдая: Рэгем, Ётам, Гешаўн, Пэлет, Эфа і Шааф.
48
Наложніца Халевава, Мааха, нарадзіла Шэвера і Тырхану;
49
яна ж нарадзіла Шаафа, бацьку Мадманы, Шэву, бацьку Махэны і бацьку Гівэі. А дачка Халева - Ахса.
50
Вось сыны Халева: сын Хур, першынец Эфраты: Шавал, бацька Кірыят-Ярыма;
51
Салма, бацька Віфляема; Харэф, бацька Бэтгадэра.
52
У Шавала, бацькі Кірыят-Ярыма, былі сыны: Гарое, Хацы, Галмэнюхот.
53
Плямёны Кірыят-Ярыма: Ітрыяны, Футыяны, Шуматаны і Мідраіцяны. Ад гэтых пайшлі Царанэі і Эштааляне.
54
Сыны Салмы: Віфляемляне і Нэтафацяне, вянок дома Ёававага і палавіна Энухацян - Царане,
55
і плямёны Сафэрыйцаў, якія жылі ў Ябэцы, Тырэйцы, Шымэйцы, Сухайцы: гэта кінэяне, якія паходзілі ад Хамата, бацькі Бэтрэхава.