1
І аддзяліў Давід і начальнікі войска на службу сыноў Асафа, Эмана і Ідытуна, каб яны вяшчалі на цытрах, псалтырах і кімвалах; і былі прызначаны яны на дзею служэньня свайго;
2
з сыноў Асафа: Закур, Язэп, Нэтанія і Ашарэла сыны Асафа, пад кіраўніцтвам Асафа, які іграў па настаўленьні цара.
3
Ад Ідытуна сыны Ідытуна: Гэдалія, Цэры, Ісая, Сэмэй, Хашавія і Мататыя, шасьцёра, пад кіраўніцтвам бацькі свайго, Ідытуна, які іграў на цытры на славу і хвалу Госпада.
4
Ад Эмана сыны Эмана: Букія, Матанія, Азііл, Шэвуіл і Ерымот, Хананія, Ханані, Эліята, Гідалці, Рамамці-Эзэр, Ёшбэкаша, Малоці, Гатыр і Махазіёт.
5
Усе гэтыя сыны Эмана, празорліўца царскага, па словах Божых, каб узвышаць славу ягоную. І даў Бог Эману чатырнаццаць сыноў і тры дачкі.
6
Усе яны пад кіраўніцтвам бацькі свайго сьпявалі ў доме Гасподнім з кімваламі, псалтырамі і цытрамі ў служэньні ў доме Божым, паводле ўказаньня цара, альбо Асата, Ідытуна і Эмана.
7
І было іх лікам з братамі іхнімі, навучанымі сьпяваць перад Госпадам, усіх знаўцаў гэтага, дзвесьце восемдзесят восем.
8
І кінулі яны жэрабі пра чаргу служэньня, малы нароўні з большым, настаўнікі нароўні з вучнямі.
9
І выпала першае жэрабя Асафу, для Язэпа; другое Гэдаліі з братамі ягонымі і сынамі ягонымі; іх было дванаццаць;
10
трэцяе Закуру з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
11
чацьвёртае Іцрыю з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
12
пятае Нэтанію з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
13
шостае Вукію з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
14
сёмае Есарэлу з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
15
восьмае Ісаю з сынамі ягонымі; іх - дванаццаць;
16
дзявятае Матанію з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
17
дзясятае Шымэю з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
18
адзінаццатае Азарыілу з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
19
дванаццатае Хашавію з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
20
трынаццатае Шуваілу з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх дванаццаць;
21
чатырнаццатае Матанію з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
22
пятнаццатае Ерымофу з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
23
шаснаццатае Хананію з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
24
сямнаццатае Ёшбэкашу з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
25
васямнаццатае Хананію з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
26
дзевятнаццатае Малотыю з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
27
дваццатае Эліяту з сынамі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
28
дваццаць першае Гатыру з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
29
дваццаць другое Гідалтыю з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
30
дваццаць трэцяе Махазіёту з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць;
31
дваццаць чацьвёртае Рамамці-Эзэру з сынамі ягонымі і братамі ягонымі; іх - дванаццаць.