1
Дык стойце ж у свабодзе, якую даў нам Хрыстос, і ня схіляйцеся зноў пад ярмо рабства.
2
Вось, я, Павал, кажу вам: калі вы абразаецеся, ня будзе вам ніякае карысьці ад Хрыста.
3
Яшчэ сьведчу кожнаму чалавеку, які абразаецца, што ён павінен выконваць увесь закон.
4
Вы, хто апраўдвае сябе законам, засталіся бяз Хрыста, адпаліся ад мілаты,
5
а мы духам чакаем і спадзяёмся на праведнасьць ад веры;
6
бо ў Хрысьце Ісусе ня мае сілы ні абразаньне, ні неабразаньне, а вера, якая дзее празь любоў.
7
Вы ішлі хораша: хто спыніў вас, каб вы не скараліся ісьціне?
8
Такое перакананьне не ад Таго, Хто заклікае вас.
9
Каліва закваскі расчыняе ўсё цеста.
10
Я пэўны за вас у Госпадзе, што вы ня будзеце думаць іначай; а той, хто змушчае вас, хто б ён ні быў, панясе на сабе асуду.
11
За што ж гоняць мяне, браты, калі я і цяпер прапаведую абразаньне? Тады ганьба крыжа спынілася б.
12
О, калі б выдаліць тых, якія баламуцяць вас!
13
Да вольнасьці закліканы вы, браты, толькі вольнасьць ваша ня была б повадам дагаджаць плоці; а любоўю служэце адно аднаму.
14
Бо ўвесь закон у адзін сказ укладваецца: "любі блізкага твайго, як самога сябе".
15
Калі ж паміж сабою грызяцеся і ясьце адно аднаго, дык глядзеце, каб не панішчылі вы адно аднаго.
16
Я кажу: рабеце паводле Духа, і вы ня будзеце паддавацца пажадзе плоці;
17
бо плоць жадае супраціўнага Духу, а Дух - супраціўнага плоці: яны адно аднаму супрацівяцца, так што вы ня тое робіце, чаго хацелі б.
18
Калі ж вас Дух водзіць, дык вы не пад законам.
19
Дзеі плоці вядомыя; вось яны: пералюбства, блуд, нечыстата, непатрэбства,
20
ідаласлужэньне, чарадзейства, варожасьць, свары, зайздрасьць, гнеў, звады, раздоры (спакусы), ерасі,
21
нянавісьць, забойствы, п'янства, закалоты і іншае такое; папярэджваю вас, як і раней папярэджваў, што тыя, хто робіць так, Царства Божага не ўспадкуюць.
22
А плод Духа: любоў, радасьць, згода, доўгая цярплівасьць, добрасьць, міласэрнасьць, вера,
23
лагоднасьць, устрымлівасьць. На такіх няма закона.
24
А тыя, якія Хрыстовыя, укрыжавалі цела з пажадлівасьцю і пахацінствамі.
25
Калі мы жывём Духам, дык згодна з Духам і рабіць павінны.
26
Ня будзем пустаславіцца, адно аднаго дражніць, адно аднаму зайздросьціць.