1
Вось радавод сыноў Ноевых: Сіма, Хама і Яфэта. Пасьля патопу нарадзіліся ў іх дзеці.
2
Сыны Яфэта: Гамэр, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мэшэх і Тырас.
3
Сыны Гамэравыя: Аскеназ, Рыфат і Тагарма.
4
Сыны Яванавыя: Эліса, Тарсіс, Кітым і Даданім.
5
Ад гэтых насяліліся астравы народаў у землях іхніх, кожны паводле мовы сваёй, паводле плямёнаў сваіх, у народах сваіх.
6
Сыны Хамавыя: Хуш, Міцраім, Фут і Ханаан.
7
Сыны Хушавыя: Сэва, Хавіла, Саўта, Раама і Саўтэха. Сыны Раамавыя: Шэва і Дэдан.
8
Хуш спарадзіў таксама Німрода: гэты пачаў быць дужым на зямлі;
9
ён быў дужы зьвералоў прад Госпадам; таму і кажуць: дужы зьвералоў, як Німрод, прад Госпадам.
10
Царства ягонае спачатку складалі: Вавілон, Эрэх, Акад і Халнэ, у зямлі Сэнаар.
11
З гэтай зямлі выйшаў Асур і пабудаваў Нінэвію, Рэхавот-ір, Калах
12
і Рэсэн паміж Нінэвіяю і Калахам; гэта горад вялікі.
13
Ад Міцраіма пайшлі Лудым, Анамім, Легавім, Нафтухім,
14
Патрусім, Каслухім, адкуль выйшлі Філістымляне, і Кафтарым.
15
Ад Ханаана нарадзіліся: Сідон, першынец ягоны, Хэт,
16
Евусэй, Амарэй, Гергесэй,
17
Эвэй, Аркей, Сінэй,
18
Арвадэй, Цэмарэй і Хіматэй. Пазьней плямёны Ханаанскія расьсеяліся,
19
і былі межы Хананэяў ад Сідона на Герару да Газы, адсюль на Садому, Гамору, Адму і Цэваім да Лашы.
20
Гэта сыны Хамавыя, паводле плямёнаў іхніх, у землях іхніх, у народах іхніх.
21
Былі дзеці і ў Сіма, бацькі ўсіх сыноў Эвеаравых, старэйшага брата Яфэтавага.
22
Сыны Сімавыя: Элам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам.
23
Сыны Арамавыя: Уц, Хул, Гетэр і Магш.
24
Арфаксад спарадзіў (Каінана, Каінан спарадзіў Салу, Сала спарадзіў Эвэра.
25
У Эвэра нарадзіліся два сыны; імя аднаго: Фалек, бо ў дні ягоныя зямля разьдзелена; імя брата ягонага: Ёктан.
26
Ёктан спарадзіў Алмадада, Шалэфа, Хацармавэта, Ераха,
27
Гадарама, Узала, Дыклу,
28
Авала, Авімаіла, Шэву,
29
Афіра, Хавілу і Ёвава. Усе гэтыя сыны Ёктанавыя.
30
Селішчы іхнія былі ад Мешы да Сэфара, гары ўсходняй.
31
Гэта сыны Сімавыя паводле плямёнаў іхніх, паводле моваў іхніх, у землях іхніх, паводле народаў іхніх.
32
Вось плямёны сыноў Ноевых, паводле радаводу іхняга, у народах іхніх. Ад іх расьсяліліся народы па зямлі пасьля патопу.