1
І вось радавод Адама: калі Бог стварыў чалавека, паводле падабенства Божага стварыў яго,
2
мужчыну і жанчыну стварыў іх, і дабраславіў іх, і даў ім імя: чалавек, у дзень стварэньня іх.
3
Адам жыў сто трыццаць гадоў, і спарадзіў сына паводле падабенства свайго і паводле вобразу свайго, і даў яму імя: Сіф.
4
Дзён Адама пасьля нараджэньня ім Сіфа было васямсот гадоў, і спарадзіў ён сыноў і дачок.
5
А ўсіх дзён жыцьця Адамавага было дзевяцьсот трыццаць гадоў; і ён памёр.
6
Сіф жыў сто пяць гадоў і спарадзіў Эноса.
7
Пасьля нараджэньня Эноса Сіф жыў васямсот сем гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.
8
А ўсіх дзён Сіфавых было дзевяцьсот дванаццаць гадоў; і ён памёр.
9
Энос жыў дзевяноста гадоў і спарадзіў Каінана.
10
Пасьля нараджэньня Каінана Энос жыў васямсот пятнаццаць гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.
11
А ўсіх дзён Эносавых было дзевяцьсот пяць гадоў; і ён памёр.
12
Каінан жыў семдзесят гадоў і спарадзіў Малелэіла.
13
Пасьля нараджэньня Малелэіла Каінан жыў васямсот сорак гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.
14
А ўсіх дзён Каінанавых было дзевяцьсот дзесяць гадоў; і ён памёр.
15
Малелэіл жыў шэсьцьдзясят пяць гадоў і спарадзіў Ярэда.
16
Пасьля нараджэньня Ярэда Малелэіл жыў васямсот трыццаць гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.
17
А ўсіх дзён Малелэілавых было васямсот дзевяноста пяць гадоў; і ён памёр.
18
Ярэд жыў сто шэсьцьдзясят два гады і спарадзіў Эноха.
19
Пасьля нараджэньня Эноха Ярэд жыў сто восемдзесят гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.
20
А ўсіх дзён Ярэдавых было дзевяцьсот шэсьцьдзясят два гады; і ён памёр.
21
Энох жыў шэсьцьдзясят пяць гадоў і спарадзіў Мафусала.
22
І хадзіў Энох прад Богам, пасьля нараджэньня Мафусала, трыста гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.
23
А ўсіх дзён Эноха было трыста шэсьцьдзясят пяць гадоў.
24
І хадзіў Энох прад Богам; і ня стала яго, бо Бог узяў яго.
25
Мафусал жыў сто восемдзесят сем гадоў і спарадзіў Ламэха.
26
Пасьля нараджэньня Ламэха Мафусал жыў сямсот восемдзесят два гады і спарадзіў сыноў і дачок.
27
А ўсіх дзён Мафусалавых было дзевяцьсот шэсьцьдзясят дзевяць гадоў; і ён памёр.
28
Ламэх жыў сто восемдзесят два гады і спарадзіў сына,
29
і даў яму імя: Ной, сказаўшы: ён суцешыць нас у працы нашай і ў працы рук нашых, калі ўрабляцьме зямлю, якую пракляў Гасподзь Бог.
30
І жыў Ламэх пасьля нараджэньня Ноя пяцьсот дзевяноста пяць гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.
31
А ўсіх дзён Ламэхавых было сямсот семдзесят сем гадоў; і ён памёр.
32
Ною было пяцьсот гадоў; і спарадзіў Ной трох сыноў: Сіма, Хама і Яфэта.