1
І адказваў Валдад Саўхэянін і сказаў:
2
калі ж пакладзяце вы канец такім гаворкам? абдумайце і пасьля будзем гаварыць.
3
Навошта лічыцца нам жывёламі і быць прыніжанымі ў вачах вашых?
4
О ты, хто разьдзірае душу тваю ў гневе тваім? Няўжо дзеля цябе апусьцець зямлі, і скале зрушыцца зь месца свайго?
5
Так, сьвятло ў беззаконнага патухне, і не застанецца іскры ад агню ягонага.
6
Зацьміцца сьвятло ў намёце ягоным, і сьвяцільня ягоная патухне над ім.
7
Скароцяцца крокі магутнасьці ягонай, і скіне яго ўласны намысел ягоны,
8
бо ён улезе ў сетку сваімі нагамі і па нератах хадзіць будзе.
9
Пятля зашмаргне нагу ягоную, і грабежнік зловіць яго.
10
Непрыкметна раскладзены на зямлі сілкі на яго і пасткі на дарозе.
11
З усіх бакоў будуць палохаць яго жахі і прымушаць яго кідацца туды і сюды.
12
Зьмізарнее ад голаду сіла яго, і пагібель гатовая збоку ў яго.
13
Зьесьць чэлесы цела ягонага, зьесьць чэлесы ягоныя першынец сьмерці.
14
Выгнана будзе з намёта ягонага надзея ягоная, і гэта апусьціць яго да цара жахаў.
15
Паселяцца ў намёце ягоным, бо ён ужо не ягоны; жытло ягонае будзе пасыпана серкаю.
16
Зьнізу падсохнуць карані ягоныя, і зьверху завянуць галіны ягоныя.
17
Памяць пра яго зьнікне зь зямлі, і імя ягонага ня будзе на плошчы.
18
Прагоняць яго зь сьвятла ў цемру і сатруць яго з улоньня зямлі.
19
Ні сына ягонага, ні ўнука ня будзе ў народзе ягоным, і нікога не застанецца ў сялібах ягоных.
20
Днём ягоным зжахнуцца нашчадкі, і сучаснікі будуць агорнуты трымценьнем.
21
Такія жытлішчы ў беззаконнага, і такое месца ў таго, хто ня ведае Бога.