1
І адказваў Сатар Нааміцянін і сказаў:
2
развагі мае змушаюць мяне адказаць, і я сьпяшаюся выказаць іх.
3
Дакор ганебны мне выслухаў я, і дух разуменьня майго адкажа за мяне.
4
Хіба ня ведаеш ты, што спрадвеку, - з таго часу, як пастаўлены чалавек на зямлі,
5
весялосьць беззаконных кароткая ў часе, і радасьць крывадушнікаў імгненная?
6
Хоць бы вырасла да нябёсаў веліч ягоная, і галава ягоная дастала да воблакаў, -
7
як памёт ягоны, навекі прападае ён; тыя, што бачылі яго, скажуць, дзе ён?
8
Як сон, адляціць, і ня знойдуць яго; і, як начны відзеж, зьнікне.
9
Вока, якое бачыла яго, больш не пабачыць яго, і ўжо ня ўгледзіць яго месца ягонае.
10
Сыны яго будуць шукаць ласкі ў жабракоў, і рукі ягоныя вернуць украдзенае ім.
11
Косткі яго напоўнены грахамі маладосьці ягонай, і зь ім лягуць яны ў пыл.
12
Калі салодкае ў роце яго зло і ён тоіць яго пад языком сваім,
13
беражэ і ня кідае яго, а трымае яго ў вуснах, -
14
дык гэтая ежа ягоная ў нутробе ягонай ператворыцца ў жоўць аспідаў усярэдзіне ў яго.
15
Маёмасьць, якую ён глытаў, выблюе: Бог вырве яго з чэрава ягонага.
16
Зьмяіны яд ён смокча; усьмерціць яго язык зьмяіны.
17
Ня бачыць яму ручаёў, рэк, якія плывуць мёдам і малаком!
18
Нажытае працай верне, не праглыне; у меру маёмасьці ягонай будзе і адплата ягоная, а ён не парадуецца.
19
Бо ён прыгнятаў, адсылаў бедных, захопліваў дамы, якіх не будаваў;
20
ня ведаў сытасьці ў чэраве сваім і ў прагнасьці сваёй не шкадаваў нічога.
21
Нішто не ўратавалася ад ненаеднасьці ягонай, затое ня вытрывае шчасьце ягонае.
22
У поўніцы багацьця будзе цесна яму; рука кожнага пакрыўджанага падымецца на яго.
23
Калі будзе чым напоўніць нутробу ягоную, Ён пашле на яго лютасьць гневу Свайго і здожджыць на яго хваробы ў плоці ягонай.
24
Як уцячэ ён ад зброі жалезнай, - пратне яго лук медны;
25
пачне вымаць стралу, - і яна выйдзе зь цела, выйдзе, зьзяючы праз жоўць ягоную; жахі сьмерці прыйдуць на яго!
26
Усё змрочнае схавана ўсярэдзіне ў яго; будзе пажыраць яго агонь, нікім не разьдзіманы; ліха напаткае і ўсё, што засталося ў намёце ягоным.
27
Неба адкрые беззаконьне ягонае, і зямля паўстане супроць яго.
28
Зьнікне сьцягнутае з дома ягонага; усё расплывецца ў дзень гневу Яго.
29
Вось доля чалавеку беззаконнаму ад Бога і спадчына, вызначаная яму Ўсеўладным!