1
І адказваў Ёў і сказаў:
2
як ты дапамог бясьсіламу, падтрымаў мышцу нямоглага!
3
Як раду ты даў ня мудраму і як ва ўсёй поўніцы растлумачыў!
4
Каму ты казаў гэтыя словы, і чый дух выходзіў зь цябе?
5
Рэфаімы трымцяць пад водамі, і тыя, што жывуць у іх.
6
Апраметная аголена прад Ім, і няма покрыва Авадону.
7
Ён расхінуў поўнач над пустатою, павесіў зямлю ні на чым.
8
Ён заключае воды ў аблоках Сваіх, і воблака не расьсядаецца пад імі.
9
Ён паставіў трон Свой, расхінуў над ім воблака Сваё.
10
Рысу правёў над паверхняю вады, да межаў сьвятла зь цемраю.
11
Слупы нябёсаў дрыжаць і жахаюцца ад грозьбы Ягонай.
12
Сілаю Сваёю хвалюе мора і розумам Сваім змагае ягоную дзёрзкасьць.
13
Ад духу Ягонага - цудоўнасьць неба; рука Ягоная ўтварыла борздага скарпіёна.
14
Вось, гэта частка шляхоў Ягоных; і як мала мы чулі пра Яго! А гром магутнасьці Ягонай хто можа зразумець?