1
І адказваў Гасподзь Ёву з буры і сказаў:
2
аперажы, як мужчына, сьцёгны свае: Я буду пытацца ў цябе, а ты адказвай Мне.
3
Ты хочаш скінуць суд Мой, зьвінаваціць Мяне, каб апраўдацца?
4
Ці такая ў цябе сіла, як у Бога? І ці можаш загрымець голасам, як Ён?
5
Упрыгож сябе велічнасьцю і славаю, апраніся ў бляск і велікапышнасьць;
6
вылі лютасьць гневу твайго, паглядзі на ўсё ганарлівае і ўпакоры яго;
7
зірні на ўсіх напышлівых і прынізі іх, і зьнішчы бязбожных на месцах іхніх;
8
закапай іх усіх у зямлю і твары іхнія накрый цемраю.
9
Тады і Я прызнаю, што правіца твая можа цябе ратаваць.
10
Вось бегемот, якога Я стварыў, як і цябе; ён есьць траву, як вол;
11
вось, яго сіла ў сьцёгнах ягоных і моц ягоная ў мускулах чэрава ягонага;
12
паварочвае хвастом сваім, як кедрам; а жылы на клубах яго пераплеценыя;
13
ногі ў яго, як медныя трубы; косткі ў яго, як жалезныя пруткі;
14
гэта - верх шляхоў Божых: толькі Творца яго можа наблізіць да яго меч Свой;
15
горы прыносяць яму ежу, і там усе зьвяры польныя гуляюць;
16
ён кладзецца пад зацішнымі дрэвамі, пад дахам трысьнягу і ў балотах;
17
зацішныя дрэвы пакрываюць яго сваім ценем; вербы каля ручаёў абступаюць яго;
18
вось, ён п'е з рукі і не сьпяшаецца; застаецца спакойны, хоць бы Ярдан памкнуўся да вуснаў ягоных.
19
Ці возьме хто яго ў вачах ягоных і ці праколе яму нос бусаком?
20
Ці можаш ты вудаю выцягнуць левіятана і вяроўкаю схапіць за язык ягоны?
21
ці ўкладзеш колца ў ноздры яго? ці праколеш іголкаю сківіцу ягоную?
22
ці будзе ён доўга ўпрошваць цябе і ці будзе гаварыць з табою коратка?
23
ці зробіць ён дагавор з табою, і ці возьмеш яго сабе назаўсёды ў рабы?
24
ці будзеш бавіцца ім, як птушкаю, і ці зьвяжаш яго як дзяўчатак тваіх?
25
ці будуць прадаваць яго таварышы па лоўлі, ці падзеляць яго паміж Хананэйскімі купцамі?
26
ці можаш прапароць скуру яго дзідаю і галаву ягоную рыбацкаю астрогаю?
27
Кладзі на яго руку тваю і памятай пра барацьбу; больш ня будзеш.