1
Выслоўі Саламона. Сын мудры радуе бацьку, а сын бязглузды - засмучэньне маці ягонай.
2
Не даюць карысьці скарбы няправедныя, а праўда ратуе ад сьмерці.
3
Не дапусьціць Гасподзь, каб галадала душа праведнага, а зьдзірства бязбожных адкіне.
4
Лянівая рука робіць бедным, а рука руплівая ўзбагачае.
5
Хто зьбірае летам - сын разумны, а хто сьпіць у жніва - сын шалапутны.
6
Дабраславеньні - на галаву праведнага, а вусны бязбожным затуліць насільле.
7
Памяць пра праведнага дабраславёная будзе, а імя бязбожных спаганьбіцца.
8
Мудры сэрцам прымае запаведзі, а бязглузды вуснамі спатыкнецца.
9
Хто ходзіць у беззаганнасьці, той ходзіць бясьпечна; а хто скрыўляе шляхі свае, той будзе выкрыты.
10
Хто міргае вачыма, той чыніць прыкрасьць, а бязглузды вуснамі спатыкнецца.
11
Вусны праведніка - крыніца жыцьця, а вусны бязбожным затуліць насільле.
12
Нянавісьць будзіць разлад, любоў акупае ўсе грахі.
13
На вуснах у разумнага мудрасьць, а на целе ў дурнога - дубец.
14
Мудрыя зьберагаюць веды, а вусны немысьля - блізкая пагібель.
15
Маёмасьць багатага - моцны горад яго, бяда бедным - іхняе ўбоства.
16
Праца праведнага - на жыцьцё, прыбытак бязбожнага - на грэх.
17
Хто захоўвае настаўленьне, той на дарозе да жыцьця; а хто пагарджае засьцярогай - блукае.
18
Хто хавае нянавісьць, у таго вусны ілжывыя; і хто пашырае паклёпы - неразумны.
19
Пры шматслоўі ня ўнікнуць грэху, а хто стрымлівае вусны свае - разумны.
20
Чыстае срэбра - язык праведнага, а сэрца бязбожных - нікчэма.
21
Вусны праведнага пасьвяць многіх, а неразумныя мруць ад нястачы глузду.
22
Дабраславеньне Гасподняе - яно ўзбагачае і смутку з сабой ня прыносіць.
23
Радуе немысьля - учынак ганебны, а чалавека разумнага - мудрасьць.
24
Чаго баіцца бязбожнік, тое спасьцігне яго, а жаданьне праведнікаў збудзецца.
25
Як падымецца бура, так і няма бязбожнага; а ў праведніка - аснова вечная.
26
Што воцат зубам і дым вачам, тое гультай тым, хто пасылае яго.
27
Страх Гасподні дадае дзён, а гады бязбожных скароцяцца.
28
Спадзяваньне праведнікам - радасьць, а надзея бязбожных загіне.
29
Шлях Гасподні - цьвярдыня нявінным і пагібель бязбожным.
30
Праведнік вавек не пахісьнецца, а бязбожныя не пажывуць на зямлі.
31
З вуснаў праведніка крынічыць мудрасьць, а язык шкодлівы будзе вырваны.
32
Вусны праведніка любяць богаспадобнае, а вусны бязбожных - разбэшчанае.