1
Хто любіць настаўленьне, той любіць веды; а хто ненавідзіць засьцярогі, той невук.
2
Добры здабывае ласку ў Госпада; а чалавека падступнага Ён асудзіць.
3
Ня сьцьвердзіць сябе чалавек беззаконьнем; а корань праведнікаў непахісны.
4
Дабрачынная жонка - вянок мужу свайму; а ганебная - як гнілізна ў касьцях у яго.
5
Помыслы праведных - праўда, а намыслы бязбожных - падступнасьць.
6
Словы бязбожных - засада на кроў, а вусны праведных ратуюць іх.
7
Як кранецца бязбожных няшчасьце - і няма іх, а дом праведных стаіць.
8
Хваляць чалавека паводле меры розуму ягонага, а распусны сэрцам будзе ў пагардзе.
9
Лепей быць простым, але мець працу, чым быць ганарыстым, але ня мець хлеба.
10
Праведны дбае і пра жыцьцё быдла свайго, а сэрца бязбожных жорсткае.
11
Хто ўрабляе зямлю сваю, насыціцца хлебам; а хто ідзе па сьлядах гультаёў, той розумам бедны.
12
Бязбожны хоча злавіць яго ў сетку зла; а корань праведных цьвёрды.
13
Бязбожны ловіцца грахамі вуснаў сваіх; а праведны выйдзе зь бяды.
14
Ад плоду вуснаў сваіх чалавек насычаецца дабром, і плата чалавеку - паводле дзеяў рук ягоных.
15
Дарога немысьля простая ў вачах ягоных; а хто слухае рады, той мудры.
16
У немысьля адразу выяўляецца гнеў ягоны, а разумны тоіць абразу.
17
Хто кажа тое, што ведае, той кажа праўду: а ў сьведкі ілжывага - ашуканства.
18
Сёй-той пустаслоў б'е як мечам, а язык мудрых - ацаляе.
19
Вусны праўдзівыя вечна жывуць, а ілжывы язык - хвіліну.
20
Хітрына - у сэрцы ў зламысьнікаў, радасьць - у міратворцаў.
21
Ня станецца праведніку ніякага ліха, а бязбожныя будуць напоўнены злом.
22
Агіда Госпаду - вусны ілжывыя, а хто гаворыць праўду, даспадобы Яму.
23
Чалавек разважлівы ўтойвае веды, а сэрца немысьляў выказвае дурасьць.
24
Рука руплівая здабудзе ўладу, а гультайская пад данінай будзе.
25
Смутак на сэрцы падаўляе чалавека, а добрае слова разьвесяляе яго.
26
Праведнік паказвае блізкаму свайму дарогу, а дарога бязбожных уводзіць іх у згубу.
27
Гультай ня смажыць сваёй дзічыны; а чалавек руплівы мецьме каштоўны набытак.
28
На дарозе праўды - жыцьцё, і на сьцежцы яе няма сьмерці.