1
Сэрца цара ў руках у Госпада, як патокі водаў: куды захоча, Ён кіруе яго.
2
Усякі шлях чалавека просты ў вачах ягоных; а Гасподзь узважвае сэрцы.
3
Справядлівасьць і праўду чыніць - больш даспадобы Госпаду, чым ахвяра.
4
Гонар вачэй і пыха сэрца, сьветачы бязбожнікаў - грэх.
5
Задумы руплівага вядуць да дастатку, а кожны сквапны церпіць нястачу.
6
Набываньне скарбу ілжывым языком - мімалётная марнасьць тых, што шукаюць сьмерці.
7
Гвалт бязбожных абернецца супроць іх, бо яны выракліся праўды.
8
Крывая дарога ў чалавека разбэшчанага; а хто чысты, у таго ўчынкі пабожныя.
9
Лепей жыць у закутку на даху, чым са сварліваю жонкай у прасторным доме.
10
Душа бязбожніка прагне ліхаты: ня знойдзе літасьці ў вачах яго і сябар ягоны.
11
Калі караюць блюзьнера, просты робіцца мудрым; і калі настаўляецца на розум мудры, дык ён набывае веды.
12
Праведнік назірае за домам бязбожніка: як упадаюць бязбожныя ў няшчасьце.
13
Хто затуляе вуха сваё ад ляманту беднага, той і сам будзе лямантаваць - і ня будзе пачуты.
14
Дарунак таемны тушыць гнеў, а дарунак запазуху - моцную лютасьць.
15
Чыніць правасудзьдзе - радасьць праведніку і страх тым, хто нясе зло.
16
Чалавек, які зьбіўся з дарогі розуму, спачне ў зборні мёртвых.
17
Хто любіць весялосьць - зьбедніцца; і хто любіць віно і масьці - не разбагацее.
18
Выкупам будзе за праведнага бязбожны, і за пабожнага - хітры.
19
Лепей жыць у зямлі пустэльнай, чым з жонкаю сварліваю і сярдзітаю.
20
Жаданы скарб і масьць - у доме ў мудрага; а неразумны чалавек распускае іх.
21
Хто трымаецца праўды і ласкі, знойдзе жыцьцё, праўду і славу.
22
Мудры ўваходзіць у горад моцных і руйнуе цьвярдыню іхняй надзеі.
23
Хто беражэ вусны свае і язык свой, той асланяе ад бяды душу сваю.
24
Пыхлівы злодзей - блюзьнер імя яму - дзее ў запале пыхі.
25
Прагнасьць гультая заб'е яго, бо рукі ў яго адмаўляюцца працаваць;
26
кожны дзень ён моцна прагне, а праведнік дае і не шкадуе.
27
Ахвяра бязбожных - агіднасьць, асабліва калі з хітрасьцю прыносяць яе.
28
Ілжывы сьведка загіне, а чалавек, які кажа, што ведае, будзе гаварыць заўсёды.
29
Чалавек бязбожны дзёрзкі тварам сваім, а праведны трымае проста шлях свой.
30
Няма мудрасьці і няма розуму і няма вады - насуперак Госпаду.
31
Каня рыхтуюць на дзень бітвы, але перамога - ад Госпада.