1
Добрае імя лепшае за вялікае багацьце, і добрая слава лепшая за срэбра і золата.
2
Багаты і бедны сустракаюцца адзін з адным; таго і другога стварыў Гасподзь.
3
Разумны бачыць бяду і хаваецца; а нявопытныя ідуць наперад, прымаюць кару.
4
За пакораю ідзе сьледам страх Гасподні, багацьце і слава і жыцьцё.
5
Церні і сеткі на дарозе падступнага; хто беражэ душу сваю, адыдзіся ад іх.
6
Наставі юнака на пачатку шляху яго: ён ня збочыць зь яго, калі і састарыцца.
7
Багаты пануе над бедным, і даўжнік робіцца рабом пазычальніка.
8
Хто сее няпраўду, пажне буру, і біч гневу яго прападзе.
9
Міласэрны будзе дабраславёны, бо дае беднаму ад хлеба свайго.
10
Прагані блюзьнера, і зьнікне разлад, і выйдзе зь ім свара і кляцьба.
11
Хто любіць чысьціню сэрца, той мае прыемнасьць на вуснах, таму цар - сябар.
12
Вочы Госпада ахоўваюць веды, а словы вераломнікаў Ён абвяргае.
13
Гультай кажа: "леў на вуліцы! сярод плошчы заб'юць мяне!"
14
Глыбокая прорва - вусны распусьніц; на каго ўгневаецца Гасподзь, той упадзе туды.
15
Глупства прывязалася да сэрца юнака; але дубец выхаваньня адвядзе яе ад яго.
16
Хто крыўдзіць беднага, каб памножыць сваё багацьце, і хто дае багатаму, той зьбяднее.
17
Прыхілі вуха тваё, і слухай словы мудрых, і сэрца тваё павярні да маіх ведаў;
18
бо добра будзе, калі ты будзеш хаваць іх у сэрцы тваім, і яны будуць таксама на вуснах тваіх.
19
Каб надзея твая была на Госпада, я вучу цябе і сёньня, і ты памятай.
20
Ці ж ня пісаў я табе тройчы ў парадах і ў настаўленьні,
21
каб навучыць цябе дакладным словам ісьціны, каб ты мог сказаць словы ісьціны тым, хто папытае ў цябе?
22
Не абірай беднага, бо ён бедны; і не заціскай няшчаснага ў браме;
23
бо Гасподзь заступіцца за справу іхнюю і забярэ душу ў рабаўнікоў іхніх.
24
Не сябруй зь гняўлівым і ня супольнічай з чалавекам запальчывым,
25
каб ня стаць на шляхі ягоныя і не наклікаць пятлі на душу тваю.
26
Ня будзь з тых, якія даюць рукі і ручаюцца за пазыкі.
27
Калі табе няма чым заплаціць, дык навошта даводзіць сябе, каб узялі пасьцель тваю з-пад цябе.
28
Не перасоўвай мяжы даўняй, якую правялі бацькі твае.
29
Ці бачыў ты чалавека спраўнага ва ўчынках сваіх? Ён будзе стаяць перад царамі; ён ня будзе стаяць перад простымі.