1
Не хваліся заўтрашнім днём; бо ня ведаеш, што той дзень народзіць.
2
Хай цябе хваліць іншы, а ня вусны твае, - чужы, а не язык твой.
3
Цяжкі камень, важкі і пясок; але гнеў неразумнага цяжэйшы за іх абодвух.
4
Жорсткі гнеў, неўтаймавальная лютасьць; але хто ўстоіць супроць зайздрасьці?
5
Лепей адкрыты дакор, чым прыхаваная любоў.
6
Шчырыя дакоры ад таго, хто любіць, і ілжывыя пацалункі ў таго, хто ненавідзіць.
7
Сытая душа топча і соты, а галоднай душы ўсё горкае - салодкае.
8
Як птушка, што пакінула гняздо сваё, так і чалавек, які пакінуў месца сваё.
9
Масьць і дымленьне радуюць сэрца; так салодкі кожнаму сябар з сардэчнай ранай сваёй.
10
Не пакідай сябра твайго і сябра бацькі твайго, і ў дом брата твайго ня ідзі ў дзень няшчасьця твайго: лепей сусед блізка, чым брат далёка.
11
Будзь мудры, сыне мой, і радуй сэрца маё; і я мецьму што адказаць ліхаслоўцу майму.
12
Разумны бачыць бяду і хаваецца; а нявопытныя ідуць наперад і прымаюць кару.
13
Вазьмі ў яго адзежу ягоную, бо ён паручыўся за чужога; і за чужога вазьмі ў яго заклад.
14
Хто ўголас хваліць сябра свайго з самай раніцы, таго палічаць за ліхаслоўца.
15
Бясконцы капеж у дажджлівы дзень і сварлівая жонка - роўныя;
16
хто хоча схаваць яе, той хоча ўтрымаць вецер і схапіць алей у руку сваю.
17
Жалеза жалеза вострыць, і чалавек навастрае позірк сябра свайго.
18
Хто даглядае смакоўніцу, той будзе есьці плады зь яе; і хто верна служыць гаспадару свайму, той будзе ў пашане.
19
Як у вадзе твар - да твару, так сэрца чалавека - да чалавека.
20
Апраметная і Авадон - ненасытныя; ненасытныя і вочы чалавечыя.
21
Што плавільня - срэбру, горан - золату, тое чалавеку вусны, якія хваляць яго.
22
Таўчы неразумнага ў ступе таўкачом разам зь зернем, не адлушчыцца ад яго глупства ягонае.
23
Добра сачы за быдлам тваім, май клопат за статкі;
24
бо багацьце не навекі, ды і ўлада іхняя хіба з роду ў род?
25
Рунее трава, і зьяўляецца зеляніна, і зьбіраюць горныя травы.
26
Авечкі - на вопратку табе, і казлы - на закуп поля.
27
І годзе казінага малака на ежу табе, на ежу хатнім тваім і на спажытак служанкам тваім.