1
Песьня. Псальма Давідава.
2
Гатовае сэрца маё, Божа, гатовае сэрца маё; буду пяяць і апяваць у славе маёй.
3
Паўстань, псалтыр і арфа! Я ўстану рана.
4
Славіць буду Цябе, Госпадзе, сярод народаў; славіць буду Цябе, сярод плямёнаў,
5
бо вышэй за нябёсы ласка Твая і ў пазахмар'і праўда Твая.
6
Узьнясіся вышэй за нябёсы, Божа; і над усёю зямлёю будзе слава Твая,
7
каб вызваліліся аблюбенцы Твае: уратуй правіцай Тваёю, і пачуй мяне.
8
Бог сказаў у сьвятыні Сваёй: няхай разьвесялюся - падзялю Я Сіхем, і даліну Сукот абмераю.
9
Мой Галаад, Мой Манасія, Яфрэм крэпасьць Маёй галавы, Юда скіпетр Мой,
10
Мааў умывальная шаля Мая, на Эдом абуткам кіну Маім, над зямлёю Філістымскаю клікаць буду.
11
Хто ўвядзе мяне ў горад умацаваны? Хто давядзе мяне да Эдома?
12
Ці ня Ты, Божа, Які нас адкінуў, і ня выходзіш, Божа, з войскам нашым?
13
Падай дапамогу нам ва ўціску, бо абарона людзкая - марнота.
14
З Богам мы выявім сілу; Ён скіне ворагаў нашых.