1
Алілуя! Слаўлю Цябе, Госпадзе, усім сэрцам маім на радзе праведных і на сходні.
2
Вялікія дзеі Гасподнія, вабныя ўсім, хто іх любіць.
3
Дзея Ягоная - слава і хараство, і праўда Ягоная застаецца навечна.
4
Незабыўнымі зрабіў Ён цуды Свае; літасьцівы і шчодры Гасподзь.
5
Ежу дае тым, хто баіцца Яго; вечна памятае Свой запавет.
6
Сілу дзеяў Сваіх паказаў Ён народу Свайму, каб даць яму спадчыну язычнікаў.
7
Дзеі рук Ягоных праўда і суд; усе Яго запаведзі правільныя,
8
цьвёрдыя на вякі вечныя, заснаваныя на праўдзе і слушнасьці.
9
Збавеньне паслаў Ён народу Свайму; наказаў навечна Свой запавет. Сьвятое і страшнае імя Ягонае!
10
Пачатак мудрасьці страх Гасподні: розум правільны ва ўсіх, хто выконвае запаведзі Ягоныя. Хвала Яму няхай будзе вечная.