1
Алілуя! Дабрашчасны муж, што баіцца Госпада і шчыра любіць ягоныя запаведзі.
2
Моцнае будзе насеньне ягонае на зямлі; род праведных дабраславёны будзе.
3
Дастатак і багацьце ў доме ў яго, і праўда Ягоная трывае вечна.
4
У цемры ўзыходзіць сьвятло справядлівым; добрае яно і міласэрнае і праведнае.
5
Добры чалавек міласэрны і пазычае; ён дасьць цьвёрдасьць словам сваім на судзе.
6
Ён вавек не пахісьнецца, у вечнай памяці праведны будзе.
7
Не пабаіцца нядобрае славы; сэрца ў яго цьвёрдае, спадзяецца на Госпада.
8
Умацаванае сэрца ў яго; ён не збаіцца, калі гляне на ворагаў сваіх.
9
Ён шчодра раздаў, абдарыў убогіх; праўда ягоная застаецца навечна; рог ягоны ўзьнясецца ў славе.
10
Бязбожны гэта пабачыць і будзе злавацца. заскрыгоча зубамі сваімі, і растане. Жаданьне бязбожных загіне.