1
Алілуя. Хвалеце, рабы Гасподнія, хвалеце імя Гасподняе.
2
Хай будзе імя Гасподняе дабраславёна ад сёньня і навечна,
3
ад усходу сонца да захаду хай будзе праслаўлена імя Гасподняе;
4
Высокі над усімі народамі Гасподзь; над нябёсамі слава Ягоная.
5
Хто - як Гасподзь, Бог наш, Які, жывучы ў высях,
6
прыхіляецца, каб дагледзець неба і зямлю;
7
з тла падымае беднага, з гразі ўзвышае ўбогага,
8
каб пасадзіць яго з князямі, з князямі народу Ягонага;
9
няплодную ўсяляе ў дом мацераю, што радуецца за дзяцей? Алілуя!