1
Алілуя. Калі выйшаў Ізраіль зь Егіпта, дом Якава - з народу іншапляменнага,
2
Юда зрабіўся сьвятыняю Ягонаю, Ізраіль - валоданьнем Ягоным.
3
Мора ўгледзела, і пабегла; Ярдан павярнуўся назад.
4
Горы скакалі, як бараны, і пагоркі, як ягняткі.
5
Што з табою, мора, чаго ты пабегла, і з табою, Ярдане, чаго павярнуўся назад?
6
Чаго вы скачаце, горы, як бараны, і вы, пагоркі, як ягняткі?
7
Прад абліччам Госпада дрыжы, зямля, прад абліччам Бога Якава,
8
Які ператварае скалу ў возера вады і камень - у крыніцу вады.
9
Ня нам, Госпадзе, ня нам, а імю Твайму дай славу, дзеля ласкі Тваёй, дзеля праўды Тваёй.
10
Навошта язычнікі кажуць: дзе ж іхні Бог?
11
Бог наш на небе і на зямлі; творыць усё, што хоча.
12
А іхнія ідалы - срэбра і золата, творы рук чалавечых.
13
Ёсьць у іх вусны, але не гавораць; ёсьць у іх вочы, але ня бачаць;
14
ёсьць у іх вушы, але ня чуюць; ёсьць у іх ноздры, але нюху няма;
15
ёсьць у іх рукі, але не адчуваюць; ёсьць у іх ногі, але ня ходзяць; і яны гукаў не выдабываюць з горла свайго.
16
Няхай будуць да іх падобныя тыя, што іх робяць, і ўсе, хто на іх спадзяецца.
17
Доме Ізраілеў! спадзявайся на Госпада; Ён - нам дапамога і шчыт.
18
Доме Ааронаў! спадзявайся на Госпада; Ён - нам дапамога і шчыт.
19
Хто баіцца Госпада! спадзявайся на Госпада; Ён - нам дапамога і шчыт.
20
Гасподзь нас памятае, дабраслаўляе нас, дабраслаўляе Ізраілеў дом, дабраслаўляе Ааронаў дом;
21
дабраслаўляе тых, што баяцца Госпада, малых і вялікіх.
22
Няхай дадасьць вам Гасподзь болей і болей, вам і дзецям вашым,
23
дабраславёныя вы Госпадам, Які стварыў неба і зямлю.
24
Неба - неба Госпаду, а зямлю Ён даў сынам чалавечым.
25
Ня мёртвыя ўславяць Госпада, ні ўсё, што ў магілу сыходзіць,
26
а мы жывыя дабраслаўляцьмем Госпада ад сёньня і давеку. Алілуя.