1
Я вераваў і таму казаў: я моцна засмучаны.
2
Я сказаў неабачліва: усякі чалавек - мана.
3
Што аддам Госпаду за ўсе дабрачынствы Ягоныя мне?
4
Чару ратунку прыму, і імя Гасподняе клікну.
5
Зарокі мае аддам Госпаду перад усім народам Ягоным.
6
Дарагая ў Гасподніх вачах сьмерць сьвятых Ягоных!
7
О, Госпадзе! я раб Твой, я раб Твой і сын рабыні Тваёй, Ты разамкнуў мне кайданы.
8
Табе прынясу ахвяру хвалы, і імя Гасподняе клікну.
9
Зарокі мае аддам Госпаду перад усім народам Ягоным,
10
у дварах дома Гасподняга, сярод цябе, Ерусаліме! Алілуя.