1
Песьня ўзыходжаньня. З глыбіні клічу Цябе, Госпадзе.
2
Госпадзе! пачуй голас мой. Хай будуць вушы Твае ўважлівыя да голасу маленьняў маіх.
3
Калі Ты, Госпадзе, будзеш заўважаць беззаконьні, - Госпадзе! хто ўстоіць?
4
Але ў Цябе дараваньне, хай багавеюць прад Табою.
5
Спадзяюся на Госпада, спадзяецца душа мая; на слова Ягонае спадзяюся.
6
Душа мая чакае Госпада, болей, чым варта - раніцы, болей, чым варта - раніцы.
7
Хай спадзяецца Ізраіль на Госпада; бо ў Госпада літасьць і вялікае ў Яго збавеньне,
8
і Ён збавіць Ізраіля ад усіх беззаконьняў ягоных.