1
Алілуя. Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо вечная ласка Яго.
2
Слаўце Бога багоў, бо вечная ласка Яго.
3
Слаўце Госпада ўладароў, бо вечная ласка Яго.
4
Таго, Які адзін творыць цуды вялікія, бо вечная ласка Яго;
5
Які мудра стварыў нябёсы, бо вечная ласка Яго;
6
уцьвердзіў зямлю на водах, бо вечная ласка Яго;
7
стварыў сьвяцілы вялікія, бо вечная ласка Яго;
8
сонца - на кіраваньне днём, бо вечная ласка Яго;
9
месяц і зоркі - на кіраваньне ноччу, бо вечная ласка Яго;
10
пабіў Егіпет у першынцах ягоных, бо вечная ласка Яго;
11
вывеў Ізраіля з асяродзьдзя яго, бо вечная ласка Яго;
12
рукою моцнаю і мышцаю прасьцёртаю, бо вечная ласка Яго;
13
разьвёў Чэрмнае мора, бо вечная ласка Яго;
14
і правёў Ізраіля пасярод яго, бо вечная ласка Яго;
15
і скінуў фараона і войска ягонае ў Чэрмнае мора, бо вечная ласка Яго;
16
правёў народ Свой цераз пустыню, бо вечная ласка Яго;
17
пабіў цароў вялікіх, бо вечная ласка Яго;
18
і забіў цароў моцных, бо вечная ласка Яго;
19
Сігона, цара Амарэйскага, бо вечная ласка Яго;
20
і Ога, цара Васанскага, бо вечная ласка Яго;
21
і аддаў зямлю іхнюю ў спадчыну, бо вечная ласка Яго;
22
у спадчыну Ізраілю, рабу Свайму, бо вечная ласка Яго;
23
спамянуў нас у прыніжэньні нашым, бо вечная ласка Яго;
24
і збавіў нас ад ворагаў нашых, бо вечная ласка Яго;
25
ежу дае ўсякаму целу, бо вечная ласка Яго.
26
Слаўце Бога нябёсаў, бо вечная ласка Яго.