1
Хвала Давідава. Хваліць буду Цябе, Божа мой, Цару мой, і дабраслаўляць імя Тваё векі вечныя.
2
Кожны дзень дабраслаўляць буду Цябе і хваліць імя Тваё векі вечныя.
3
Вялікі Гасподзь і праслаўлены вельмі, і веліч Ягоная недасьледная.
4
Род у род будзе хваліць дзеі Твае і абвяшчаць магутнасьць Тваю.
5
Буду казаць пра моц страшных дзеяў Тваіх, і я буду абвяшчаць веліч Тваю.
7
Будуць абвяшчаць памяць вялікай даброці Тваёй і распавядацьмуць праўду Тваю.
8
Шчодры і міласэрны Гасподзь, вельмі цярплівы і вельмі мілажальны.
9
Добры Гасподзь да ўсіх, і шчадроты Ягоныя на ўсіх дзеях Ягоных.
10
Хай славяць Цябе, Госпадзе, усе дзеі Твае, і хай дабраслаўляюць Цябе сьвятыя Твае;
11
хай прапаведуюць славу царства Твайго і распавядаюць пра магутнасьць Тваю,
12
каб перадаць сынам чалавечым пра моц Тваю і пра слаўную веліч царства Твайго.
13
Царства Тваё - царства ўсіх вякоў, і валадарства Тваё - ва ўсе роды.
14
Гасподзь падтрымлівае ўсіх, хто падае, і падымае ўсіх, хто ўпаў.
15
Вочы ўсіх спадзяюцца на Цябе, і Ты даеш ім ежу сваім часам;
16
адкрываеш руку Тваю і корміш усіх жывых па добрай волі.
17
Праведны Гасподзь на ўсіх дарогах Сваіх і добры ва ўсіх дзеях Сваіх.
18
Блізкі Гасподзь да ўсіх, хто кліча Яго, да ўсіх, хто кліча Яго ў праўдзе.
19
Жаданьне тых, што баяцца Яго, Ён выконвае, скаргі іхнія чуе, і ратуе іх.
20
Асланяе Гасподзь усіх, хто любіць Яго, а ўсіх бязбожных зьнішчае.
21
Вусны мае вымавяць хвалу Гасподнюю, і хай дабраслаўляе ўсякае цела сьвятое імя Ягонае вечна.