1
Алілуя. Хвалеце Госпада, бо гэта добра - сьпяваць Богу нашаму, бо гэта соладка - Яму належыць хвала.
2
Гасподзь будуе Ерусалім, зьбірае выгнанцаў Ізраіля.
3
Ён ацаляе зьнявечаных сэрцам, і лекуе скрухі іхнія.
4
Вылічвае колькасьць зорак; усіх іх называе імёнамі іхнімі.
5
Вялікі Гасподзь наш і вялікая моц Ягоная, і розум Ягоны нявымерны.
6
Пакорлівых узвышае Гасподзь, а бязбожных прыгінае да зямлі.
7
Сьпявайце па чарзе славаслоўе Госпаду; грайце Богу нашаму на арфе.
8
Ён засьцілае неба хмарамі, рыхтуе зямлі дождж, росьціць на горах траву;
9
дае быдлу пашу ягоную і крумкача птушанятам, што клічуць Яго.
10
Не на сілу каня глядзіць ён, ня хуткасьці ног чалавечых дабраволіць;
11
дабраволіць Гасподзь тым, хто баіцца Яго, хто спадзяецца на ласку Ягоную.