1
Хвалі, Ерусаліме, Госпада; хвалі, Сіёне, Бога твайго,
2
бо Ён мацуе завалы ў брамах тваіх, дабраслаўляе сыноў тваіх сярод неба;
3
сьцьвярджае ў межах тваіх спакой; тлушчам пшаніцы корміць цябе,
4
пасылае слова Сваё на зямлю; хутка цячэ слова Ягонае,
5
дае сьнег, як хвалю; сыпле іней, як попел;
6
кідае град Свой кавалкамі; перад марозам Ягоным хто выстаіць?
7
Пашле слова Сваё, і ўсё растае; падзьме ветрам Сваім, і пацякуць воды.
8
Ён абвясьціў слова Сваё Якаву, пастановы Свае і суды Свае Ізраілю.
9
Не зрабіў Ён таго ніякаму іншаму народу, і судоў Ягоных яны ня ведаюць. Алілуя.