1
Псальма Давідава. Рассудзі мяне, Госпадзе, бо хадзіў я ў беспахібнасьці маёй, і, у надзеі на Госпада не пахіснуся.
2
Выпрабуй мяне, Госпадзе, растапі мне вантробы і сэрца маё,
3
бо міласьць Твая перад маімі вачыма, і ў праўдзе Тваёй я хадзіў,
4
не сядзеў я зь людзьмі аблуднымі і з падступнымі не пайду;
5
я зьненавідзеў зборню зламысьнікаў, і зь бязбожнікамі ня сяду;
6
буду мець у нявіннасьці рукі мае і абыходзіць Твой ахвярнік, Госпадзе,
7
каб абвяшчаць Табе голасна славу і пра ўсе цуды Твае расказаць.
8
Госпадзе! палюбіў я жытло Твайго дома і месца, дзе слава Твая жыве.
9
Не загубі душы мае з грэшнікамі і жыцьця майго з крыважэрнымі,
10
у чыіх руках ліхадзейства, і чыя правіца поўная зьдзірства.
11
А я хаджу ў сваёй беззаганнасьці; вызвалі мяне, і ўмілажалься зь мяне.
12
Нага мая стаіць на роўным; на сходах праслаўлю Госпада.