1
Кіроўцу хору. Сыноў Карэевых. На музычным інструмэньце Аламот. Песьня.
2
Бог нам прыстанішча і сіла, хуткі памочнік у нягодах.
3
Таму не ўбаімся, хоць бы зямля здрыганулася і горы рушыліся б у сэрцы мораў.
4
Хай шумяць, уздымаюцца воды іх, трасуцца горы ад хваляваньня іх.
5
Рачныя патокі весяляць горад Божы, сьвятое жытло Ўсявышняга.
6
Бог сярод яго; ён не пахісьнецца: Бог дапаможа яму з самае раніцы.
7
Зашумелі народы; пахіснуліся царствы: а Ён голас падаў Свой, і растала зямля.
8
Гасподзь сілы з намі, Бог Якава заступнік наш.
9
Прыйдзеце і пабачце дзеі Гасподнія, - якія ўчыніў Ён на зямлі спусташэньні:
10
спыняючы войны да краю зямлі, зламаў лук і струшчыў дзіду, калясьніцы спаліў вагнём.
11
Спынецеся і ўведайце, што Я - Бог: буду праслаўлены сярод народаў, праслаўлены на зямлі.
12
Гасподзь сілы з намі, заступнік наш Бог Якава.