1
Кіроўцу хору. На музычным інструмэньце Шушан-Эдут. Залатая псальма Давідава для навучаньня,
2
калі ён ваяваў зь Сірыяй Месапатамскай і зь Сірыяй Цаванскай, і калі Ёаў, вяртаючыся, перамог дванаццаць тысяч Ідумэяў у даліне Салянай.
3
Божа! Ты нас адкінуў, Ты паглуміў нас, угневаўся Ты; вярніся да нас,
4
Ты зямлю скалануў, разьбіў яе: загаі разломы яе, бо яна хістаецца.
5
Ты даў народу Твайму зьведаць жорсткае, напаіў нас віном зьдзіўленьня.
6
Дай сьцяг тым, хто баіцца Цябе, каб яны паднялі яго дзеля ісьціны,
7
каб вызваліліся аблюбенцы Твае; уратуй правіцай Тваёю, і пачуй мяне.
8
Бог сказаў у сьвятыні Сваёй: "перамагу, - падзялю Я Сіхем, і даліну Сукот абмераю;
9
Мой Галаад, Мой Манасія, Яфрэм крэпасьць Маёй галавы, Юда скіпетр Мой,
10
Мааў умывальная шаля Мая; на Эдом абуткам кіну Маім". Кліч мяне, зямля Філістымская!
11
Хто ўвядзе мяне ў горад умацаваны? Хто давядзе мяне да Эдома?
12
Ці ня Ты, Божа, Які нас адкінуў, і ня выходзіш, Божа, з войскам нашым?
13
Дай дапамогу нам ва ўціску, бо дапамога людзкая - марнота.
14
З Богам мы выявім сілу; Ён скіне ворагаў нашых.