1
Кіроўцу хору. На васьміструнным. Псальма Давідава.
2
Ня ў ятры Тваёй выкрывай мяне, Госпадзе, і ня ў гневе Тваім карай мяне.
3
Умілажалься зь мяне, Госпадзе, бо я нямоглы; дай мне гаеньня, Госпадзе, бо косьці мае растрывожаныя,
4
і душа мая моцна ўстрывожаная; - а Ты, Госпадзе, дакуль?
5
Павярніся, Госпадзе, душу маю выратуй, уратуй мяне дзеля ласкі Тваёй,
6
бо ў сьмерці няма пра Цябе памятаньня: у магіле хто Цябе славіць будзе?
7
Стаміўся я ад зітханьняў маіх: кожнае ночы я ложак свой абмываю, сьлязьмі маімі пасьцель акрапляю маю.
8
Высахла ад маркоты вока маё, пастарэла яно праз маіх ворагаў.
9
Адступецеся ад мяне, усе ліхадзеі, бо пачуў Гасподзь голас плачу майго,
10
пачуў Гасподзь маленьне маё; Гасподзь прыме малітву маю,
11
хай усе мае ворагі пасаромлены і моцна настрашыны будуць; хай вернуцца - і пасаромеюцца імгненна.