1
Кіроўцу хору. На струнным інструмэньце. Псальма Давідава.
2
Пачуй, Божа, мой лямант, уваж малітве маёй,
3
ад краю зямлі заклікаю Цябе ў заняпаласьці сэрца майго; узьвядзі мяне на скалу, недасягальную мне,
4
бо Ты апора мая, Ты моцная абарона ад ворага.
5
Хай жыцьму я вечна ў сялібе Тваёй, і ўпакоюся пад покрывам крылаў Тваіх,
6
бо Ты, Божа, пачуў абяцаньні мае і даў мне спадчыну тых, хто баіцца Твайго імя.
7
Памнож цару дні на дні, гады падоўжы яму - з роду ў род,
8
няхай жыцьме ён прад Богам вечна; накажы мілажалю і праўдзе ахоўваць яго.
9
І я сьпяваць буду імю Твайму вечна, абяцаньні мае выконваць дзень у дзень.