1
Кіроўцу хору. На Гэцкім інструмэньце. Псальма Давідава.
2
Госпадзе Божа наш! якое велічнае імя Тваё па ўсёй зямлі! Слава Твая па-над нябёсы!
3
З вуснаў дзяцей і немаўлятак Ты зладзіў хвалу, дзеля ворагаў Тваіх, каб зьнямовіць мсьціўцу і ворага.
4
Калі я гляджу на нябёсы Твае, - твор Тваіх рук, на месяц і зоркі, якія Ты паставіў,
5
дык што ёсьць чалавек, якога Ты памятаеш, і сын чалавечы, якога наведваеш Ты?
6
Нядужа Ты зьменшыў яго перад анёламі: славаю, гонарам увянчаў яго;
7
паставіў яго ўладаром над творамі рук Тваіх; пад ногі паклаў яму ўсё:
8
валоў і авечак усіх, і польных зьвяроў гэтак сама,
9
птушак нябесных і рыбін марскіх, усё, што праходзіць марскімі шляхамі.
10
Госпадзе Божа наш! Якое велічнае імя Тваё па ўсёй зямлі!