1
Псальма. Песьня. Сыноў Карэевых.
2
Падмурак ягоны на горах сьвятых. Гасподзь любіць браму Сіёна больш за ўсе паселішчы Якава.
3
Славутае абвяшчаецца пра цябе, горадзе Божы!
4
Згадаю тым, хто знае мяне, пра Раава і Вавілон; вось Філістымляне, і Тыр з Эфіопіяю, - скажуць: "такі-а-такі нарадзіўся там".
5
А пра Сіён казаць будуць: "такі-а-такі і такі-а-такі муж нарадзіўся ў ім, і Сам Усявышні ўмацаваў яго".
6
Гасподзь у перапісе народу напіша: "такі-а-такі нарадзіўся там".
7
І ўсе, хто сьпявае і грае, - усе крыніцы мае ў табе.