1
Псальма. Песьня на дзень суботні.
2
Дабро ёсьць - славіць Госпада і сьпяваць імю Твайму, Усявышні,
3
абвяшчаць раніцай ласку Тваю і праўду Тваю ўначы,
4
на дзесяціструнным і на псалтыры, зь песьняю на арфе.
5
Бо Ты ўсьцешыў мяне, Госпадзе, тварэньнем Тваім; я захапляюся дзеямі рук Тваіх.
6
Якія вялікія дзеі Твае, Госпадзе! дзівосна глыбокія помыслы Твае:
7
Чалавек няцямны ня ведае, і недавумак не разумее таго.
8
Тым часам як бязбожныя растуць, бы трава, і ліхадзеі квітнеюць, каб зьнікнуць навечна, -
9
Ты, Госпадзе, высокі векавечна!
10
Бо вось, ворагі Твае, Госпадзе, - вось, ворагі Твае гінуць, і рассыпаюцца ўсе ліхадзеі;
11
а мой рог Ты падымаеш, як рог аднарога, і я ўмашчаны сьвежым алеем;
12
і вока маё глядзіць на ворагаў маіх, і вушы мае чуюць пра паўсталых на мяне злыдняў.
13
Праведнік цьвіце, як пальма, узвышаецца, быццам кедр на Ліване.
14
Пасаджаныя ў доме Гасподнім, яны цьвітуць на падворках Бога нашага;
15
яны і ў старасьці пладаносныя, сакавітыя і сьвежыя,
16
каб абвяшчаць, што Гасподзь справядлівы, цьвярдыня мая, і няма ў Ім няпраўды