1
Пахвальная песьня Давідава. Прыйдзеце, засьпяваем Госпаду, усклікнем Богу, цьвярдыні ратунку нашага;
2
станьма прад абліччам Ягоным з хвалою, у песьнях усклікнем Яму,
3
бо Гасподзь ёсьць Бог вялікі і Цар над усімі багамі.
4
У руцэ Ягонай глыбіні зямлі, і вяршыні гор - Ягоныя;
5
Ягонае - мора, і Ён стварыў яго, і сушу стварылі рукі Ягоныя.
6
Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзем, укленчым прад абліччам Госпада, Творцы нашага,
7
бо Ён ёсьць Бог наш, і мы - людзі паствы Ягонай і авечкі рукі Ягонай. О, калі б вы сёньня паслухалі голасу Яго:
8
"ня ўпускайце жорсткасьць у сэрца вашае, як у Мэрыве, як у дзень спакушэньня ў пустыні,
9
дзе спакушалі Мяне бацькі вашыя, выпрабоўвалі Мяне, і бачылі дзею Маю.
10
Сорак гадоў раздражняў Мяне род гэты, Я сказаў: гэта народ, які заблудзіўся сэрцам; яны не спазналі дарог Маіх;
11
і таму прысягнуў Я ў гневе Маім, што яны ня ўвойдуць у Мой спакой".