1
Псальма Давіда, калі ўладжвалася зямля ягоная. Валадарыць Гасподзь: хай радуецца зямля; хай весяляцца шматлікія выспы.
2
Хмара і змрок навокал Яго; праўда і суд - аснова трона Ягонага.
3
Прад Ім ідзе вагонь, і наўкол выпальвае ворагаў Ягоных.
4
Маланкі Ягоныя асьвятляюць сусьвет; зямля бачыць, і трымціць.
5
Горы, як воск, растаюць ад аблічча Гасподняга, ад аблічча Госпада ўсёй зямлі.
6
Нябёсы абвяшчаюць праўду Ягоную, і ўсе народы бачаць славу Ягоную.
7
Хай пасаромяцца ўсе, хто служыць балванам, хто хваліцца ідаламі. Пакланецеся Яму, усе багі.
8
Чуе Сіён, і радуецца, і весяляцца дочкі Юдавы дзеля судоў Тваіх, Госпадзе,
9
бо Ты, Госпадзе, высокі над усёю зямлёю, узьнесены над усімі божышчамі.
10
Хто любіць Госпада, ненавідзьце зло! Ён захоўвае душы сьвятых Сваіх; з рукі бязбожных вызваляе іх.
11
Сьвятло зьзяе на праведніка, і на тых, хто справядлівы сэрцам, лье весялосьць.
12
Радуйцеся, праведныя, у Госпадзе, і слаўце памяць сьвятыні Ягонай.