1
Даручаю вам Фіву, сястру нашу, дыяканісу царквы Кенхрэйскай:
2
прымеце яе дзеля Госпада, як прыстойна сьвятым, і памажэце ёй, у чым яна будзе мець патрэбу ў вас; бо і яна была памочніцаю многім і мне самому.
3
Вітайце Прыскілу і Акілу, супрацоўнікаў маіх у Хрысьце Ісусе,
4
якія галаву сваю клалі за маю душу, якім ня я адзін дзякую, а і ўсе цэрквы зь язычнікаў, - і дамовую іхную царкву.
5
Вітайце любаснага мне Эпанета, які ёсьць пачатак Ахаі дзеля Хрыста.
6
Вітайце Марыям, якая шмат працавала для нас.
7
Вітайце Андроніка і Юнію, родзічаў маіх і вязьняў са мною, якія праславіліся сярод апосталаў і яшчэ раней за мяне ўверавалі ў Хрыста.
8
Вітайце Амплія, любаснага мне ў Госпадзе.
9
Вітайце Урбана, супрацоўніка нашага ў Хрысьце, і Стахія, любаснага мне.
10
Вітайце Апялеса, выпрабаванага ў Хрысьце. Вітайце верных з дому Арыставулавага.
11
Вітайце Ірадыёна, родзіча майго. Вітайце з сваякоў Наркіса тых, якія ў Госпадзе.
12
Вітайце Трыфону і Трыфосу, якія працуюць у Госпадзе.
13
Вітайце Руфа, выбранага ў Госпадзе, і маці ягоную і маю.
14
Вітайце Асінкрыта, Флягонта, Ерма, Патрова, Ярмія і іншых зь імі братоў.
15
Вітайце Філалога і Юлію, Нірэя і сястру ягоную, і Алімпана, і ўсіх зь імі сьвятых.
16
Вітайце адно аднаго з цалаваньнем сьвятым. Вітаюць вас усе цэрквы Хрыстовыя.
17
Малю вас, браты, асьцерагайцеся тых, што спрычыняюць падзелы і звады, насуперак вучэньню, якога вы навучыліся, і ўхіляйцеся ад іх;
18
бо такія людзі служаць ня Госпаду нашаму Ісусу Хрысту, а свайму чэраву, і лісьлівасьцю ды красамоўствам ачмураюць сэрцы прастадушных.
19
Ваша пакора веры ўсім вядомая; таму я радуюся за вас, але жадаю, каб вы былі мудрыя на дабро і бясхітрасныя на зло.
20
А Бог міру бразьне сатану пад ногі вашыя неўзабаве. Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з вамі! Амін.
21
Вітаюць вас Цімафей, супрацоўнік мой, і Луцый, Ясон і Сасыпатр, родзічы мае.
22
Вітаю вас у Госпадзе і я Тэрцый, што пісаў гэта пасланьне.
23
Вітае вас Гаій, гасьцінны да мяне і ўсёй царквы. Вітае вас Эраст, гарадзкі скарбнік, і брат Кварт.
24
Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з усімі вамі. Амін.