1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
2 сhне человёчь, что2 бhло бы дрeво л0зное t всёхъ древeсъ гр0здныхъ, сyщихъ во древесёхъ дубрaвныхъ;
3 Ѓще в0змутъ t негw2 дрeво, є4же сотвори1ти дёло; и3 ѓще в0змутъ к0лъ t негw2, є4же њбёсити на нeмъ кjй либо сосyдъ;
4 Рaзвэ є4же nгнeви предaстсz на потреблeніе, лётнее њчищeніе є3гw2 потреблsетъ џгнь, и3 и3счезaетъ до концA: є3дA потрeбно бyдетъ на дёло;
5 И# є3щE цёлу є3мY сyщу не бyдетъ на дёло, кольми2 пaче ѓще џгнь є5 попали1тъ до концA, бyдетъ ли на дёло пот0мъ;
6 Сегw2 рaди рцы2: си1це гlетъ гDь бGъ: ћкоже лозA віногрaднаz во дрeвэхъ дубрaвныхъ, ю4же дaхъ на потреблeніе nгнeви, тaкw дaмъ живyщыz во їеrли1мэ:
7 и3 дaмъ лицE моE на нS, t nгнS и3зhдутъ, и3 џгнь поsстъ |: и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ гDь, є3гдA ўтверждY лицE моE на ни1хъ:
8 и3 дaмъ зeмлю въ пaгубу, занE впад0ша въ грёхъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.