1 Е#фрeмъ же ѕ0лъ дyхъ, гонsше зн0й вeсь дeнь: тщє1тнаz и3 сyєтнаz ўмн0жи, и3 завётъ со ґссmр‡аны завэщA, и3 є3лeй во є3гЂпетъ посылaше.
2 И# сyдъ гDеви ко їyдэ, є4же tмсти1ти їaкwва: по путє1мъ є3гw2 и3 по начинaніємъ є3гw2 воздaстъ є3мY.
3 Во ўтр0бэ запS брaта своего2 и3 труды6 свои1ми ўкрэпЁ къ бGу:
4 и3 ўкрэпЁ со ѓгGломъ и3 превозм0же. Плaкашасz и3 моли1шасz ми2: въ домY w4новэ њбрэт0ша мS, и3 тY глаг0ласz къ ни6мъ.
5 ГDь же бGъ вседержи1тель бyдетъ пaмzть є3гw2.
6 И# ты2 њ бз7э своeмъ њбрати1шисz, ми1лость и3 сyдъ снабди2, и3 приближaйсz къ бGу своемY пrнw.
7 Ханаaнъ, въ руцЁ є3гw2 мёрило непрaвды, наси1льствовати возлюби2.
8 И# речE є3фрeмъ: nбaче њбогатёхъ, њбрэт0хъ прохлаждeніе себЁ: вси2 труды2 є3гw2 не њбрsщутсz є3мY рaди непрaвдъ, и4миже согрэши2.
9 Ѓзъ же гDь бGъ тв0й, и3звед0хъ тS и3з8 земли2 є3гЂпетски: є3щE вселю2 тS въ кyщахъ, ћкоже во дни6 прaздника.
10 И# гlахъ ко прbр0кwмъ, и3 ѓзъ видBніz ўмн0жихъ, и3 въ рукaхъ прbр0ческихъ ўпод0бихсz.
11 Ѓще не галаaдъ є4сть, u5бо л0жни бhша во галгaлэхъ кн‰зи трє1бы кладyще, и3 трє1бища и4хъ ћкоже жeлви на цэли1знэ польстёй.
12 И# tи1де їaкwвъ на п0ле сmрjйско, и3 раб0та ї}ль њ женЁ и3 њ женЁ снабдЁ.
13 И# прbр0комъ и3зведE гDь ї}лz и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, и3 прbр0комъ снабдёсz.
14 Разгнёва мS є3фрeмъ и3 воз8zри1 мz: и3 кр0вь є3гw2 на нeмъ проліeтсz, и3 ўкори1зну є3гw2 воздaстъ є3мY гDь.