1 Въ ск0рби своeй ќтреневати бyдутъ ко мнЁ, глаг0люще: и4демъ и3 њбрати1мсz ко гDу бGу нaшему,
2 ћкw т0й поби2 ны2, и3 и3зцэли1тъ ны2: ўzзви1тъ, и3 ўврачyетъ ны2:
3 и3зцэли1тъ ны2 по двою2 дню6, въ дeнь трeтій воскрeснемъ и3 жи1ви бyдемъ пред8 ни1мъ, и3 ўвёмы: поженeмъ, є4же ўвёдэти гDа: ћкw ќтро гот0во њбрsщемъ є3го2, и3 пріи1детъ нaмъ ћкw д0ждь рaнній и3 п0здный земли2.
4 Чт0 ти сотворю2, є3фрeме; чт0 ти сотворю2, їyдо; ми1лость бо вaша ћкw w4блакъ ќтренній и3 ћкw росA рaнw пaдающаz.
5 Сегw2 рaди пожaхъ прор0ки вaшz, ўби1хъ | словесeмъ ќстъ мои1хъ, и3 сyдъ м0й ћкw свётъ и3зhдетъ.
6 ЗанE ми1лости хощY ґ не жeртвы, и3 ўвёдэніz б9іz, нeжели всесожжeніz.
7 Сjи же сyть ћкw человёкъ преступazй завётъ: тaмw презрёша мS.
8 Галаaдъ грaдъ дёлаzй сyєтнаz, мутsй в0ду,
9 ґ крёпость твоS ћкw мyжа морскaгw разб0йника: скрhша жерцы2 пyть гDень, ўби1ша сікjму, ћкw беззак0ніе сотвори1ша.
10 Въ домY ї}левэ ви1дэхъ грHзнаz: тaмw блужeніе є3фрeмово: њскверни1сz ї}ль и3 їyда.
11 Начни2 њб8имaти віногрaдъ себЁ, є3гдA возвращY плэнeніе людjй мои1хъ.