1 Сл0во на мwавjтскую зeмлю. Н0щію поги1бнетъ мwавjтска землS, н0щію бо поги1бнетъ стэнA мwавjтскаz.
2 Плaчитесz њ себЁ, поги1бнетъ бо и3 дивHнъ, и3дёже трeбище вaше: тaмw взhдете плaкатисz над8 навavомъ мwавjтскимъ. Плaчитесz, на всsцэй главЁ плёшь, вс‰ мы6шцы њбсёчєны,
3 на ст0гнахъ є3гw2 препоsшитесz во врє1тища, и3 восплaчитесz на хрaминахъ є3гw2 и3 на ќлицахъ є3гw2 и3 на ст0гнахъ є3гw2, вси2 возрыдaйте съ плaчемъ.
4 Ћкw возопи2 є3севHнъ и3 є3леалA, дaже до їассы2 ўслhшасz глaсъ и4хъ: сегw2 рaди чрє1сла мwавjтіды вопію1тъ, душA є3S ўвёсть.
5 Сeрдце мwавjтіды вопіeтъ въ нeй дaже до сигHра: ю4ница бо є4сть трилётна. Въ возшeствіи же луjfа къ тебЁ плaчущесz взhдутъ путeмъ ґрwніи1млимъ: вопіeтъ сотрeніе и3 трyсъ.
6 ВодA немрjмлz пустA бyдетъ, и3 травA є3S њскудёетъ: травh бо зелeны не бyдетъ.
7 Е#дA и3 си1це спасeтсz; наведy бо на дeбрь ґрaвлzнъ, и3 в0змутъ ю5:
8 прeйде бо в0пль предёлъ земли2 мwавjтскіz до ґгаллjма, и3 плaчь є3S дaже до клaдzзz є3лjмлz.
9 Водa бо дімHнz нап0лнитсz кр0ве: наведy бо на дімHна ґрaвлzны, и3 возмY сёмz мwaвле и3 ґріи1лево и3 њстaнокъ ґдами1нь.