1 Въ т0й дeнь наведeтъ гDь мeчь с™hй и3 вели1кій и3 крёпкій на дрaконта ѕмjа бэжaща, на дрaконта ѕмjа лукaваго, и3 ўбіeтъ дрaконта сyщаго въ м0ри.
2 Въ т0й дeнь віногрaдъ д0брый, желaніе пёти над8 ни1мъ:
3 ѓзъ грaдъ крёпкій, грaдъ вою1емый, всyе напою2 є3го2: плэнeнъ бо бyдетъ н0щію, въ дeнь же падeтсz стэнA є3гw2: нёсть тогw2, и4же не в0зметъ є3гw2.
4 Кт0 мz пристaвитъ стрещи2 стeбліе на ни1вэ; рaди вражды2 сеS tри1нухъ и5. U5бо сегw2 рaди сотвори2 гDь бGъ вс‰, є3ли6ка совэщA.
5 И# сгорёхъ, возопію1тъ живyщіи въ нeмъ: сотвори1мъ ми1ръ є3мY, сотвори1мъ ми1ръ,
6 приход‰щаz ч†да ї†кwвлz: прозsбнетъ и3 процвэтeтъ ї}ль, и3 нап0лнитсz вселeннаz плодA є3гw2.
7 Е#дA ћкоже т0й порази2, и3 сaмъ си1це ўzзви1тсz; и3 ћкоже сaмъ ўби2, тaкожде ўбіeнъ бyдетъ;
8 Сварsсz и3 ўкорsz tпyститъ |: не тh ли бhлъ є3си2 помышлsz дyхомъ жeстокимъ, ўби1ти | дyхомъ ћрости;
9 Сегw2 рaди tи1метсz беззак0ніе їaкwвле, и3 сіE є4сть блгcвeніе є3гw2, є3гдA tимY грёхъ є3гw2, є3гдA положaтъ всE кaменіе трeбищъ сокрушeно ѓки прaхъ др0бный: и3 не пребyдутъ древесA и4хъ, и3 кумjры и4хъ бyдутъ посёчени, ѓки дубрaва далeче.
10 Њбитaющее стaдо tпущeнно бyдетъ, ѓки стaдо њстaвленое: и3 бyдетъ мн0го врeмz въ пaжить, и3 тaмw почjютъ стадA.
11 И# по врeмени не бyдетъ въ нeмъ всsкагw ѕлaка, занeже и4зсхнетъ: жєны2 грzдyщыz съ поз0рища, пріиди1те: не сyть бо лю1діе и3мyще смhсла, сегw2 рaди не ўщeдритъ сотвори1вый |, нижE создaвый и5хъ поми1луетъ.
12 И# бyдетъ въ т0й дeнь, загради1тъ гDь њ ровeнника рёчнагw, дaже до рінокорyры [Е#вр.: водотeчи є3гЂпетскіz.] (грaда): вh же собери1те сhны ї}лєвы по є3ди1ному.
13 И# бyдетъ въ т0й дeнь, вострyбzтъ труб0ю вели1кою, и3 пріи1дутъ погублsеміи во странЁ ґссmрjйстэй и3 погублsеміи во є3гЂптэ, и3 покл0нzтсz гDеви на горЁ с™ёй во їеrли1мэ.