1 Tвэщaвъ же јwвъ, речE:
2 комY прилэжи1ши, и3ли2 комY х0щеши помогaти; не семy ли, є3мyже мн0га крёпость и3 є3мyже мhшца крэпкA є4сть;
3 КомY совётъ дaлъ є3си2; не є3мyже ли всS премyдрость; Кого2 поженeши; не є3мyже ли превeліz си1ла;
4 КомY возвэсти1лъ є3си2 глаг0лы; дыхaніе же чіe є3сть и3сходsщее и3з8 тебє2;
5 Е#дA и3споли1ни родsтсz под8 вод0ю и3 сосёдми є3S;
6 Нaгъ ѓдъ пред8 ни1мъ, и3 нёсть покрывaла пaгубэ.
7 Простирazй сёверъ ни на чeмже, повёшаzй зeмлю ни начeмже,
8 свzзyzй в0ду на w4блацэхъ свои1хъ, и3 не раст0ржесz w4блакъ под8 нeю:
9 держaй лицE прест0ла, простирaz над8 ни1мъ w4блакъ св0й:
10 повелёніе њкружи2 на лицE воды2 дaже до скончaніz свёта со тм0ю.
11 Столпи2 небeсніи простр0шасz и3 ўжас0шасz t запрещeніz є3гw2.
12 Крёпостію ўкроти2 м0ре, и3 хи1тростію є3гw2 низложeнъ бhсть ки1тъ:
13 верєи1 же небє1сныz ўбоsшасz є3гw2: повелёніемъ же ўмертви2 ѕмjа tстyпника.
14 СE, сі‰ ч†сти пути2 є3гw2: и3 њ кaпли сл0ва ўслhшимъ въ нeмъ: си1лу же гр0ма є3гw2 кто2 ўвёда, когдA сотвори1тъ;