1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 заповёждь сынHмъ ї}лєвымъ, и3 речeши къ ни6мъ, глаг0лz: дaры мо‰, да‰ніz мо‰, прин0сы мо‰, въ воню2 благов0ніz соблюди1те приноси1ти мнЁ на прaздники мо‰.
3 И# да речeши къ ни6мъ: сі‰ приношє1ніz, ±же принесeте гDу, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ непор0чныхъ двA на дeнь во всесожжeніе вhну:
4 ѓгнца є3ди1наго сотвори1те рaнw, и3 ѓгнца вторaго сотвори1те въ вeчеръ:
5 и3 да сотвори1ши десsтую чaсть є4фі (мёры) муки2 пшени1чны на жeртву, вмёшану въ є3лeи четвeртую чaсть (мёры) јна:
6 всесожжeніе непрестaнное, ћкоже бhсть въ горЁ сінaйстэй, въ воню2 благов0ніz гDу.
7 И# возліsніе є3гw2 четвeртую чaсть (мёры) јна ѓгнцу є3ди1ному: во с™ёмъ да возліeши возліsніе сікeру гDу:
8 и3 ѓгнца вторaго сотвори1ши къ вeчеру: по жeртвэ є3гw2 и3 по возліsнію є3гw2 да сотвори1ши, въ воню2 благов0ніz гDу.
9 И# въ дeнь суббHтъ приведeте двA ѓгнца є3динwлётна непорHчна и3 двЁ десzти6ны муки2 пшени1чны вмёшаны въ є3лeи на жeртву и3 возліsніе,
10 всесожжє1ніz суббHты въ суббHтахъ, на всесожжeніе всегдaшнее и3 возліsніе є3гw2.
11 И# въ новомcчіихъ да принесeте во всесожжeніе гDу телц† двA t говsдъ и3 nвнA є3ди1наго, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ сeдмь непор0чныхъ:
12 три2 десzти6ны муки2 пшени1чны вмёшаны въ є3лeи телцY є3ди1ному, и3 двЁ десzти6ны муки2 пшени1чны вмёшаны въ є3лeи nвнY є3ди1ному,
13 по десzти1нэ муки2 пшени1чны вмёшаны въ є3лeи ѓгнцу є3ди1ному: жeртву въ воню2 благов0ніz прин0съ гDу.
14 Возліsніе и4хъ t вінA п0лъ (мёры) јна да бyдетъ телцY є3ди1ному: и3 трeтіz чaсть (мёры) јна да бyдетъ nвнY є3ди1ному: и3 четвeртаz чaсть (мёры) јна да бyдетъ ѓгнцу є3ди1ному: сіE всесожжeніе t мцcа до мцcа въ мцcы лёта.
15 И# козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди гDу на всесожжeніе при1сное сотвори1те и3 возліsніе є3гw2.
16 И# въ мцcэ пeрвэмъ въ четвертыйнaдесzть дeнь мцcа пaсха гDу:
17 и3 въ пzтыйнaдесzть дeнь мцcа сегw2 прaздникъ: сeдмь днjй њпрэсн0ки да ћсте.
18 И# дeнь пeрвый нар0читъ с™ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE.
19 И# принесeте всесожжє1ніz прин0съ гDу, тєлцA t волHвъ двA, nвнA є3ди1наго, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ сeдмь: непор0чни бyдутъ вaмъ.
20 И# жeртва и4хъ мукA пшени1чна вмёшана въ є3лeи: три2 десzти6ны телцY є3ди1ному и3 двЁ десzти6ны nвнY є3ди1ному да сотвори1те:
21 по десzти1нэ сотвори1ши ѓгнцу є3ди1ному, седми2 ѓгнцємъ:
22 и3 козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди, во є4же ўмоли1ти њ вaсъ.
23 КромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw ќтреннzгw, є4же є4сть всесожжeніе всегдaшнее, сотвори1те сі‰.
24 По семY сотвори1те на (всsкъ) дeнь, въ сeдмь днjй, дaръ, прин0съ въ воню2 благов0ніz гDу: на всесожжeніе всегдaшнее сотвори1ши возліsніе є3гw2.
25 И# дeнь седмhй нар0читъ с™ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбнагw да не сотворитE въ џнь.
26 И# дeнь н0выхъ (плодHвъ), є3гдA принесeте гDеви жeртву н0ву седми1цъ, нар0читъ с™ъ бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE.
27 И# да принесeте всесожжє1ніz въ воню2 благов0ніz гDу, тєлцA t волHвъ двA, nвнA є3ди1наго, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ сeдмь непор0чныхъ.
28 Жeртва и4хъ мукA пшени1чна вмёшана въ є3лeи: три2 десzти6ны телцY є3ди1ному и3 двЁ десzти6ны nвнY є3ди1ному:
29 по десzти1нэ ѓгнцу є3ди1ному, седми2 ѓгнцємъ:
30 и3 козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди, во є4же ўмоли1ти њ вaсъ.
31 КромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, и3 жeртву и4хъ сотвори1те мнЁ, непор0чни да бyдутъ вaмъ, и3 возлі‰ніz и4хъ.