1 И# въ мцcъ седмhй, пeрвый (дeнь) мцcа нар0читъ с™ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE: дeнь знaменіz бyдетъ вaмъ.
2 И# сотвори1те всесожжє1ніz въ воню2 благов0ніz гDу, телцA t волHвъ є3ди1наго, nвнA є3ди1наго, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ сeдмь непор0чныхъ:
3 жeртва и4хъ мукA пшени1чна вмёшана въ є3лeи: три2 десzти6ны телцY є3ди1ному и3 двЁ десzти6ны nвнY є3ди1ному:
4 по десzти1нэ ѓгнцу є3ди1ному, седми2 ѓгнцємъ:
5 и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди, во є4же ўмоли1ти њ вaсъ:
6 кромЁ всесожжeній новомcчіz и3 жє1ртвы и4хъ, и3 возлі‰ніz и4хъ, и3 всесожжeніе всегдaшнее: и3 жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ, по ўстaву и4хъ, въ воню2 благов0ніz гDу.
7 И# десsтый дeнь мцcа сегw2 нар0читъ с™ъ да бyдетъ вaмъ: и3 њѕл0бите дyшы вaшz, и3 всsкагw дёла служeбна да не сотворитE,
8 и3 принесeте всесожжeніе въ воню2 благов0ніz гDу, прин0сы гDу: телцA є3ди1наго t говsдъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ сeдмь: непорHчны да бyдутъ вaмъ:
9 жeртва и4хъ мукA пшени1чна вмёшана въ є3лeи: три2 десzти6ны телцY є3ди1ному и3 двЁ десzти6ны nвнY є3ди1ному:
10 по десzти1нэ ѓгнцу є3ди1ному, на сeдмь ѓгнцєвъ:
11 и3 козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди, во є4же ўмоли1ти њ вaсъ: кромЁ є4же грэхA рaди њчищeніz, и3 всесожжeніе всегдaшнее: жeртва є3гw2 и3 возліsніе є3гw2, по ўстaву є3гw2 въ воню2 благов0ніz прин0съ гDу.
12 И# пzтыйнaдесzть дeнь седмaгw мцcа сегw2 нар0читъ с™ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE, и3 прaзднуйте т0й прaздникъ гDеви сeдмь днjй,
13 и3 принеси1те всесожжє1ніz прин0съ въ воню2 благов0ніz гDу: въ пeрвый дeнь телцє1въ t говsдъ тринaдесzть, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть: непорHчны да бyдутъ вaмъ:
14 жє1ртвы и4хъ мукA пшени1чна вмёшана въ є3лeи: три2 десzти6ны телцY є3ди1ному, тремнaдесzти телцє1мъ, и3 двЁ десzти6ны nвнY є3ди1ному, на двA nвн†:
15 по десzти1нэ ѓгнцу є3ди1ному, на четыренaдесzть ѓгнцєвъ:
16 и3 козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.
17 И# въ дeнь вторhй телцє1въ дванaдесzть, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:
18 жeртва и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцє1мъ и3 nвнHмъ и3 ѓгнцємъ по числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:
19 и3 козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.
20 Въ дeнь трeтій телцє1въ є3диннaдесzть, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:
21 жeртва и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцє1мъ и3 nвнHмъ и3 ѓгнцємъ по числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:
22 и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.
23 Въ дeнь четвeртый телцє1въ дeсzть, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:
24 жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцє1мъ и3 nвнHмъ и3 ѓгнцємъ по числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:
25 и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.
26 Въ дeнь пsтый телцє1въ дeвzть, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:
27 жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцє1мъ и3 nвнHмъ и3 ѓгнцємъ но числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:
28 и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.
29 Въ дeнь шестhй телцє1въ џсмь, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:
30 жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцє1мъ и3 nвнHмъ и3 ѓгнцємъ по числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:
31 и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.
32 Въ дeнь седмhй телцє1въ сeдмь, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:
33 жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцє1мъ и3 nвнHмъ и3 ѓгнцємъ по числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:
34 и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.
35 И# въ дeнь nсмhй и3сх0дъ бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE въ џнь,
36 и3 да принесeте всесожжє1ніz въ воню2 благов0ніz гDу, телцA є3ди1наго, nвнA є3ди1наго, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ сeдмь непор0чныхъ:
37 жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцY и3 nвнY и3 ѓгнцємъ по числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:
38 и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.
39 Сі‰ сотвори1те гDу въ прaздники вaшz, кромЁ њбётwвъ вaшихъ, и3 вHльнаz в†ша, и3 всесожжє1ніz в†ша, и3 жє1ртвы вaшz, и3 возлі‰ніz в†ша, и3 спаси1тєлнаz в†ша.