1 И# глаг0ла мwmсeй сынHмъ ї}лєвымъ по всBмъ, є3ли6ка заповёда гDь мwmсeю:
2 и3 глаг0ла мwmсeй кнzзє1мъ племeнъ сынHвъ ї}левыхъ, глаг0лz: сіE сл0во, є4же повелЁ гDь.
3 Человёкъ человёкъ, и4же ѓще њбэщaетъ њбётъ гDу, и3ли2 закленeтсz клsтвою, и3ли2 њпредэли1тъ предёломъ њ души2 своeй, не њсквернaвитъ словесE своегw2: вс‰, є3ли6ка и3зhдутъ и3з8 ќстъ є3гw2, да сотвори1тъ.
4 Ѓще же њбэщaетъ женA њбётъ гDу, и3ли2 њпредэли1тъ њпредэлeніе въ домY nтцA своегw2 въ ю4ности своeй,
5 и3 ўслhшитъ nтeцъ є3S њбёты є3S и3 њпредэлє1ніz є3S, ±же њпредэли2 на дyшу свою2, и3 премолчи1тъ nтeцъ є3S, и3 да состоsтсz вс‰ њбёты є3S, и3 вс‰ њпредэлє1ніz, ±же њпредэли2 на дyшу свою2, да пребyдутъ є4й.
6 Ѓще же возбранeніемъ возбрани1тъ nтeцъ є3S, въ џньже дeнь ўслhшитъ вс‰ њбёты є3S и3 њпредэлє1ніz, ±же њпредэли2 на дyшу свою2, не состоsтсz: и3 гDь њчи1ститъ ю5, ћкw возбрани2 nтeцъ є3S.
7 Ѓще же посsгла за мyжа, и3 њбёты є3S на нeй, по њпредэлeніи ќстъ є3S, є3ли6ка њпредэли2 на дyшу свою2,
8 и3 ўслhшитъ мyжъ є3S, и3 премолчи1тъ є4й, въ џньже дeнь ўслhшитъ, и3 тaкw состоsтсz вс‰ њбёты є3S, и3 њпредэлє1ніz є3S, ±же њпредэли2 на дyшу свою2, да состоsтсz.
9 Ѓще же возбранeніемъ возбрани1тъ мyжъ є3S, въ џньже дeнь ўслhшитъ вс‰ њбёты є3S и3 њпредэлє1ніz є3S, ±же њпредэли2 на дyшу свою2, да не пребyдутъ, ћкw мyжъ возбрани2 є4й: и3 гDь њчи1ститъ ю5.
10 И# њбётъ вдови1цы и3 пущени1цы, є3ли6ка ѓще њбэщaютъ на дyшу свою2, да пребyдутъ и5мъ.
11 Ѓще же въ домY мyжа є3S њбётъ є3S и3ли2 њпредэлeніе, є4же на дyшу є3S съ клsтвою,
12 и3 ўслhшитъ мyжъ є3S, и3 премолчи1тъ є4й, и3 не возбрани1тъ є4й, и3 состоsтсz вс‰ њбёты є3S, и3 вс‰ њпредэлє1ніz є3S, ±же њпредэли2 на дyшу свою2 да состоsтсz на ню2.
13 Ѓще же tлучaz tлучи1тъ мyжъ є3S, въ џньже дeнь ўслhшитъ, вс‰ є3ли6ка и3зыд0ша и3з8 ќстъ є3S по њбётwмъ є3S и3 по њпредэлeніємъ є3S ±же на дyшу є3S, не пребyдутъ є4й: мyжъ бо є3S tлучи1лъ є4сть, и3 гDь њчи1ститъ ю5.
14 Всsкъ њбётъ и3 всsка клsтва соyза во є4же њѕл0бити дyшу, мyжъ є3S постaвитъ є4й, и3 мyжъ є3S tи1метъ.
15 Ѓще же молчA премолчи1тъ є4й дeнь t днE, и3 постaвитъ є4й вс‰ њбёты є3S, и3 њпредэлє1ніz ±же на нeй, постaвитъ є4й, ћкw ўмолчA є4й въ дeнь, въ џньже ўслhша.
16 Ѓще же tлучaz tлучи1тъ мyжъ є3S по дни2, въ џньже ўслhша, и3 пріи1метъ грёхъ св0й.
17 Сі‰ њправд†ніz, є3ли6ка заповёда гDь мwmсeю, междY мyжемъ и3 междY жен0ю є3гw2, и3 междY nтцeмъ и3 дщeрію въ ю4ности є3S, въ домY џтчи.